Bratislava – Mamateyova

od | dec 9, 2021 | Saleziáni

Text a Foto: SDB Bratislava – Mamateyova

1. Návraty. Toto je názov aktivity, pri ktorej si pripomíname 25. výročie založenia nášho strediska. Boli medzi nami už aj prví hostia – don Karol Maník a sestra Elena Caunerová a don Marián Husár, a sestra Kaťa Berešová. Touto aktivitou túžime viac ďakovať za Božie dielo tu na Mamateyke i za tých, ktorí boli alebo sú jeho súčasťou.

Mamateyova 12 2021 02

2. Misie na Mamateyke. V októbri boli u nás aj pátri redemptoristi, ktorí nás i naše dielo duchovne obnovovali cez prítomnosť, príhovory, sväté omše, sviatosti zmierenia. Na konci požehnali i misijný kríž, ktorý je pred strediskom. Viac info v článku na našej webovej stránke.

3. Príprava na sviatosti. Začali sme IMOS, pokračujeme v príprave birmovancov a otvárame aj nové skupiny. Taktiež prebiehajú prípravy na sviatosti krstu, svätého prijímania, manželstva.

4. Futbalový klub. Tento rok je súčasťou nášho Domino klubu 140 chlapcov vo vekových kategóriách: U9, 11, 13, 14, 17. Vekové kategórie U11 a U13 hrajú aj ligy, kde sa im celkom darí. Každá kategória má trénerov i saleziánov, ktorí raz do týždňa ponúkajú slovko, modlitbu, sviatosť zmierenia a prítomnosť. Momentálne je zimná prestávka, ale tréningy budú pokračovať.

Mamateyova 12 2021 03

5. Orientačné dni. Ďalšou silnou aktivitou v prospech mladých sú Orientačné dni, ktoré mali v októbri tri kurzy. Dva boli pre žiakov ôsmakov a jeden pre šiestakov.

6. Oratórium, animátori, stretká. Toto je priestor rastu pre mladých, ktorí v rámci stretiek i na oratku môžu zažívať priateľskú, formačnú, hravú i duchovnú formu sprevádzania v ich raste. Animátori majú raz mesačne možnosť rásť. Ide o tri skupiny: o začínajúce animátorky dievčence, chlapcov a posledná, tretia, pre animátorov spojená, ale i v oddelenej forme. Spolu s nimi sme mali aj dva výlety do Piešťan a potom turistiku v okolí Bratislavy.

Mamateyova 12 2021 04

Mamateyova 12 2021 05

7. Posledným bodom boli duchovné cvičenia muži, Melčice, termín 21. – 24. 10. 2021. Kazateľ Ján Čapla, kňazská služba Milan Janák, téma: postavy starého zákona.

Mamateyova 12 2021 06

Ďakujeme dobrému Bohu za možnosť slúžiť mu v mladých a tých, ktorí sú nám zverení.

Pokoj s vami.

Spolubratia z Mamateyky

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.

Košice-Tri hôrky

Od marca tohto roku saleziáni v Košiciach na Troch hôrkach úspešne rozbehli utorkové vysokoškolské večery A.K.A.

Banská Bystrica

Až traja bratia a jedna sestra z našich komunít mali životné jubileá alebo „bežné“ narodeniny počas uplynulého mesiaca. Tak ešte raz „auguri“.