Bratislava-Mamateyova (druhá časť)

od | apr 27, 2023 | Časopis 3/2023, Saleziáni

 

Autor: SDB Bratislava-Mamateyova / Foto: archív SDB Bratislava-Mamateyova

Mládežníci

Mládežnícke sväté omše mávame v stredu o 19.00 a v nedeľu o 9.30. Počet mládežníckych stretiek kolíše okolo čísla desať. Tak ako sa mení situácia v štáte (vlaky zadarmo pre študentov), ale i na vysokých školách (online vyučovanie, nasekanie predmetov do troch dní v týždni), tak sa mení aj počet vysokoškolákov iných miest v našom stredisku. Na zmeny mentality doby je potrebné reagovať novými ponukami a spôsobmi oslovenia cieľovej skupiny.

Mamateyova 04 2023 02

Animátori na prímestskom tábore

Okrem stretiek, mládežníckej omše, ponuky duchovných obnov a duchovných cvičení, katechéz počas liturgicky silných období sa mládežnícky pilier snaží dávať ponuky pre mladých aj v Garsónke cez rôzne kvízy, besedy…

Rodiny

Rodinný pilier sa snaží animovať rodiny. Nie vždy je to ľahké, pretože najmä mladým rodinám tempo a čas aktivít určujú deti, aj keď sú zdravé, ale aj keď sú choré. Toto však k rodinám patrí. Z celoročnej ponuky pre rodiny vyberám aspoň tieto: detské omše o 11.00 sprevádzané detským zborom, letný rodinný tábor, rodinný splav pred prázdninami, duchovné cvičenia pre mužov, duchovné cvičenia pre ženy, duchovné obnovy saleziánskej rodiny, ktoré ponúkame dva dni v týždni (aby sa rodičia mohli vystriedať a vybrať si termín, ktorý im viac vyhovuje), cyklovýlety mužov, Deň mužov, Národný týždeň manželstva s ponukami pre rodiny, Manželské večery a iné.

Mamateyova 04 2023 03

Chlapčenský tábor Gladiátori

Saleziánska rodina

V našom dome spolupracujeme s dvoma komunitami sestier FMA. Komunita na Vavilovovej má na starosti dievčenský apoštolát na Mamateyke, formáciu animátoriek, jedna sestra FMA je zodpovedná za projekt Orientačné dni. Komunita na Hrobákovej je naplno ponorená v pastorácii v cirkevnej materskej škole M. D. Mazzarellovej.

Mamateyova 04 2023 06

Ježko Jožko a don Milan Janák počas on-line detskej svätej omše

Sestry sú veľmi nápomocné aj v projekte prípravy na prvé sväté prijímanie (IMOS) a pri formácii birmovancov. V našom stredisku sú prítomní aj saleziáni spolupracovníci (ASC). Nateraz ich je 47 a spolupracujú pri príprave snúbencov, birmovancov, vedú mládežnícke stretká a rozbiehajú duchovné obnovy pre mladých pracujúcich.

Farnosť

Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský ustanovil Farnosť blahoslaveného Titusa Zemana na Mamateyke 8. januára 2022. Prvým farárom sa stal don Dušan Vilhan. Vznik farnosti bol logickým zavŕšením sviatostnej pastorácie, ktorá v kaplnke Dominika Savia fungovala od samého začiatku. Počas každej svätej omše spovedáme. Nebadáme úbytok ľudí na omšiach po korone, skôr naopak. Fungujú všetky druhy príprav na sviatosti.

Mamateyova 04 2023 04

Príprava na veľkonočnú liturgiu

Naša farnosť je mladá, ale aj seniorská. Mladosť vnímame na nedeľných omšiach o 9.30 a o 11.00, kde 90 percent prítomných je vo veku do 40 rokov. Seniorská je vtedy, ak slúžime v dome tretieho veku, kde je ubytovaných viac ako 250 dôchodcov. V spolupráci so sestrami a animátormi nám funguje IMOS – príprava na prvé sväté prijímanie, kde je každoročne cca 80 detí. Birmovka sa koná každý rok pre približne 40 mladých. Pravidelne v niekoľkých skupinách spolu s manželmi chystáme mladých snúbencov do manželstva. Každodennú liturgiu sprevádzajú organisti a tri mládežnícke a jeden detský zbor.

Futbalový klub

Funguje u nás už siedmy rok. Postupne sa rozrastal a dnes máme v klube päť vekových kategórií od U9 po U17. Tri mužstvá hrávajú ligové súťaže. Chalani prichádzajú na tréningy 2-3-krát do týždňa a na ďalší deň ich čaká zápas. V klube pracuje 15 trénerov. V lete sa tešíme na sústredenia pred sezónou, na jeseň na spoločný turnaj s rodičmi.

Mamateyova 04 2023 08

FK Mamateyka po úspešnom turnaji

Asi tretina chalanov v klube je zaradených aj do stretiek, zvyšní chlapci sú práve cez klub v kontakte s dianím v stredisku. Cez chalanov sa snažíme zapojiť do strediska aj rodičov. Takto sa dostávajú k informáciám o táboroch, brigádach aj iných aktivitách. Celkový počet chlapcov registrovaných v klube je asi 170.

Orientačné dni

Pod názvom Orientačné dni sa skrýva zážitkový preventívny program, ktorý sa na Slovensku realizuje u nás na Mamateyke a v Banskej Bystrici. Počas ôsmich rokov realizácie kurzov sa na nich na Mamateyke zúčastnilo 1752 detí zo 76 tried z 13 škôl. Orientačné dni reagujú na potreby mladých ľudí a ich učiteľov jedinečným spôsobom preventívnej výchovy. Ich cieľom je rozvoj osobnosti žiaka a podpora dobrých a priateľských vzťahov v triede prostredníctvom metód pedagogiky zážitku. Svojou atmosférou a programom vytvárajú priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie, a sociálno-patologických javov v triede.

Mamateyova 04 2023 05

Orientačné dni na Mamateyovej

Cieľovou skupinou sú triedy 6. – 9. ročníka druhého stupňa ZŠ a triedy SŠ. Program 3-dňového zážitkového kurzu je šitý triede na mieru s ohľadom na osobitosti jej členov a ich aktuálne potreby. Trieda si môže zvoliť jednu zo šiestich ponúkaných tém. Kurzy u nás realizuje šesť školiteľov.

Garsónka

Je to priestor kaviarne, ktorá je otvorená pre všetkých päť dní v týždni. Rodičia privedú mladšie deti na stretko či na tréning a môžu si skrátiť čakanie pri kávičke alebo si plánujú stretnutia na pokec u nás pred svätou omšou či po nej. Je to aj obľúbené miesto stretnutia po nedeľných omšiach. Vo večerných hodinách je Garsónka k dispozícii pre aktivity mládežníkov, snúbenecké prípravy, spoločné pozeranie zápasov našej reprezentácie, rôzne koncerty, kvízy a prednášky. Názov je nostalgickou spomienkou na garsónku, v ktorej býval Mirko Kysel a v ktorej prijímal návštevy na rozhovor či spoveď počas totality – pri káve či čaji.

Mamateyova 04 2023 07

Festivaldocco, oslava sviatku dona Bosca

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Námestovo

Naši spolupracovníci ASC sa zúčastnili na duchovných cvičeniach v krásnom prostredí Oravskej priehrady v penzióne Kormorán.

Banská Bystrica

Pozývame čitateľov pozrieť sa na nedávne udalosti v našom stredisku s pohľadom na zmŕtvychvstalého Krista.

Trnava-Kopánka

Pozdravujeme všetkých a prichádzame za naše stredisko v Trnave na Kopánke so správami za posledné dva mesiace.

Šachový turnaj

Druhý ročník šachového turnaja sa konal v priestoroch nového oratória u saleziánov v Bratislave na Miletičovej v sobotu 6. 4. 2024.