Bratislava-Mamateyova

od | jan 7, 2024 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Bratislava-Mamateyova

Komunita:

V rámci mesiaca december sme mali v komunite študijný pondelok, kde sme sa zaoberali synodou a svätým Františkom Saleským. Pekné zamyslenia si pre nás pripravili Janko Čapla a Marián Valábek. Taktiež sme sa aj spolu s farnosťou modlili deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Naplánovali sme si aj Advent pre nás a spolu so sestrami i pre naše dielo. Zahrali sme si tiež karty a pozreli nejaký ten film. Inak rytmus nášho života plynie pomerne pokojne. Joži sa počas tohto mesiaca zúčastnil na stretnutí vedúcich pastorácie mládeže, ktoré bolo v Banskej Belej.

Mamateyova 01 2024 02

Farnosť:

V rámci farnosti nám prebieha príprava birmovancov. Začali už aj nové skupiny. Spolu je birmovancov zhruba sto. Skupiny sprevádzajú sestry, bratia, rodinky i mladí. Pekne nám pokračuje aj IMOS. V rámci neho máme svätú omšu s možnosťou sviatosti zmierenia, čo radi využívajú rodičia a príbuzní detí. Taktiež máme pravidelné duchovné obnovy pre farnosť a saleziánsku rodinu, a to raz za mesiac v utorok a v sobotu.

Mamateyova 01 2024 03

Mamateyova 01 2024 04

Bola u nás aj konferencia ASC 9. decembra. Pravidelne navštevujeme i centrá sociálnej starostlivosti pre seniorov, konkrétne tri, vysluhujeme tam sviatosti podľa potreby. Taktiež učíme náboženstvo na školách v našej farnosti a slúžime sväté omše pre CMŠ svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Táto mala u nás v pondelok 18. decembra krásne vystúpenie pre deti i rodinky. V rámci Adventu sme slávili aj roráty každý pondelok ráno o 6.00. Bol o ne pekný záujem a po nich boli raňajky pre mladších i starších. Spoločne sa pripravujeme na Vianoce aj službou sviatosti zmierenia pre našu farnosť, školy, domy sociálnej starostlivosti, ale aj vysluhovaním sviatosti zmierenia v iných farnostiach, keď nás zavolajú. Mali sme trhy, kde naše sestry predávali niečo zo svojich výrobkov na podporu svojich aktivít s mladými aj iných. S deťmi na detských svätých omšiach putujeme do Betlehema spolu s našimi saleziánskymi svätými. Na sviatok Nepoškvrnenej sme mali slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval pán dekan Vadkerti. V rámci Adventu sme mali pre farnosť, najmä pre rodinky s deťmi, aktivitu Adventné popoludnia a iné. Taktiež bola celostredisková duchovná obnova s peknou účasťou.

Mamateyova 01 2024 05

Mamateyova 01 2024 06

Futbalový klub:

Tréningy pre rôzne vekové kategórie od U9 až po U19 nám pekne pokračujú. Postupne sme sa presunuli do telocvične. Pre mladšie kategórie pred i po tréningu je možnosť oratka, kde hrávame stolnotenisovú ligu. Počas sviatku svätého Mikuláša sme mali pre chlapcov v niektorých kategóriách malé turnaje v rámci tréningov. Ponúkame im aj možnosť sviatosti zmierenia a niektoré kategórie aj sprevádzame ako bratia krátkym slovkom a modlitbou na úvod.

Stredisko mladých a oratko:

Stretká pekne napredujú. Najmä v piatky. Niektoré mali tento mesiac nocovačku alebo spoločnú večeru. Pokračujeme naďalej aj v príprave animátorov, tento mesiac bola spoločná v Pruskom, kde sme mali tému návykov. Na tradičnej duchovnej obnove bol hosťom Bohuš Levko, ktorý mal pre nás svätú omšu a prišiel vysluhovať aj sviatosť zmierenia. Bola celkovo veľmi milá a priateľská atmosféra.

Mamateyova 01 2024 07

Nasledujúci víkend sa konala príprava chlapcov animátorov na chate našich dobrodincov v Horných Orešanoch. Pokračujeme v téme dona Bosca, konkrétne jeho školské roky. V rámci toho víkendu sme mali duchovnú obnovu a spoločnú predvianočnú večeru. Nasledujúci víkend bola príprava dievčat, budúcich animátoriek, u nás na Mamateyke.

Mamateyova 01 2024 08

V rámci nášho priestoru pre mamičky a tatinov s deťmi, tzv. Mamatko, sme mali aj návštevu svätého Mikuláša, ktorá bola obohatená krátkym programom pre rodičov. Pripravili ho maminy s deťmi.

Mamateyova 01 2024 09

Piatková oratkovská svätá omša je vrcholom piatkových stretiek a je veľmi pekne hudobne sprevádzaná a animovaná zborom Kýblik . Oratko máme trikrát do týždňa – v utorok, piatok a v nedeľu.

Okrem všetkej tejto činnosti máme aj tento mesiac za sebou niekoľko kurzov Orientačných dní pre školy z Petržalky i z mesta. Teraz to boli školy: ZŠ Černyševského a ZŠ Matky Alexie. Don Janko spolu s niektorými mal niekoľko svätých omší a vysluhovaní sviatosti zmierenia na ZŠ svätej Uršule.

Pokračujeme v zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít pre ukrajinských odídencov v Gabčíkove, kde máme pre nich rôzne krúžky.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.