Bratislava-Mamateyova

Mesiac november sa nám spája s tým, že don Marián Valábek bol v kúpeľoch a na začiatku novembra sme išli spolu na komunitný výlet do Budapešti, kde sme strávili pekné spoločné chvíle.

 

Text a Foto: SDB Bratislava-Mamateyova

Navštívili sme rôzne múzeá, plavili sme sa loďou, slávili sme Eucharistiu na krásnych miestach a cestou späť sme sa zastavili v Pannonhalme. Don Janko Čapla nám bol veľkou oporou v tlmočení. Za tieto pekné chvíle sme ozaj vďační. Taktiež sme oslavovali dona Mariána a jeho 73. narodeniny. Dňa 20. 11. sme boli na spoločnej celobratislavskej duchovnej obnove na Miletičovej, kde sme sa dobre cítili.

Farnosť

V rámci farnosti prebieha príprava birmovancov. Čoskoro sa pribudnú aj nové skupiny. Máme naozaj pekné počty birmovancov, je ich zhruba 100. So skupinou, ktorá začala minulý rok, bol Duško Vilhan spolu so sestrou Maťkou Škvareninovou a animátormi na chate na Banskej Belej.

Mamateyova 12 2023 02

Mamateyova 12 2023 03

Rozbehol sa už aj IMOS, kde je tiež veľká účasť detí. Taktiež máme pravidelné duchovné obnovy pre farnosť a saleziánsku rodinu, a to raz za mesiac v utorok a v sobotu. Pravidelne navštevujeme i centrá sociálnej starostlivosti pre seniorov, konkrétne tri. Učíme náboženstvo na školách v našej farnosti a slúžime sväté omše pre CMŠ svätej Márie Dominiky Mazzarellovej. Počas predĺženého víkendu boli naši muži spolu s donom Petrom Lukáčikom a donom Jankom na duchovných cvičeniach pre mužov v Melčiciach. Bolo ich spolu dvadsaťšesť.

Futbalový klub

Už od začiatku septembra nám bežia tréningy pre rôzne vekové kategórie od U9 až po U19. V klube je cca 200 detí. Postupne sa presúvame do telocvične. Pre mladšie kategórie pred i po tréningu je možnosť oratka.

Mamateyova 12 2023 04

Mamateyova 12 2023 05

Počas predĺženého víkendu sme organizovali aj Veľkú a Malú Kamu. Zúčastnilo sa na nich po osem tímov z rôznych saleziánskych stredísk: Miletičova, Trnávka, Žilina, Trnava, Dubnica, Námestovo, Banská Bystrica a my. Veľká KAMA bola vo štvrtok 16. 11. Vyhrala Trnávka, na druhom mieste skončila Žilina a na treťom Námestovo. Naši chlapci boli štvrtí. V nasledujúce dva dni bola Malá KAMA u nás. Tu vyhrala Miletičova, druhé skončilo Námestovo, tretia Trnava a na štvrtom mieste opäť naši chlapci. Všetky štyri tímy postupujú na celoslovenské finále do Banskej Bystrice.

Mamateyova 12 2023 06

V rámci turnaja Malej Kamy sme mali duchovnú obnovu, možnosť sviatosti zmierenia a aj dve sväté omše, modlitby i zábavný program. Ďakujeme za pomoc mnohým dobrovoľníkom. V nedeľu 19. 11. sa naši chlapci spolu s Jožim Martinekom zúčastnili na turnaji v Dunajskej Lužnej, kde všetko vyhrali.

Stredisko mladých a oratko

Už dlhšie nám fungujú stretká, ale pokračujeme aj v príprave animátorov. Rozbehla sa nám animátorská príprava, a to najprv pre FA. Tentoraz sme mali FA oddelenú, ale v tom istom termíne. Bol to prvý októbrový víkend. S chlapcami sme boli na Slavnici pri Dubnici. Tam sme mali aj hosťa Mareka Vaška. Dievčatá boli v Plaveckom Mikuláši, kde im ochotne odslúžil svätú omšu Duško. Témou boli stretká a itineráre, duchovná obnova a teambuilding. Zúčastnilo sa na nich vyše 40 animátorov.

Mamateyova 12 2023 07

Nasledujúci víkend bola príprava chlapcov animátorov u nás a nasledujúci deň sme boli u sestier saleziánok v Šamoríne. V rámci tohto víkendu sme mali duchovnú obnovu, tému motivácie a prekážok u dona Bosca a hry. Bolo nás sedemnásť. Predposledný októbrový víkend bola aj príprava dievčat animátoriek u nás na Mamateyke.

Taktiež sa naši mladí zúčastnili na Mediálnej škole v Žiline spolu so sestrou Dáškou. Okrem iného sa u nás konala celoslovenská súťaž v tanci Teendance, ktorú organizovala Laura.

Mamateyova 12 2023 08

Stretká i krúžky pekne pokračujú. Funguje nám športový, dievčenské stretko pre dievčatá od 1. do 3. ročníka Incontro, florbal a gitarový krúžok. Taktiež volejbal pre mladých zhruba každú druhú sobotu. Pekne a pravidelne fungujú aj miništrantské stretká pod vedením dona Jožka a jedného animátora. Stretková činnosť je zameraná najmä na piatok, ale aj v iné dni bývajú stretká či rôzne aktivity. Pekná účasť je aj na stredajších mládežkách. Taktiež fungujú mládežnícke stretká.

Mamateyova 12 2023 09

Pre mladých i starších sa už dlhší čas vytvára ponuka interaktívnych vzdelávaco-formačných nedieľ – večer s rôznymi hosťami. V októbri to bolo venované svätej spovedi. Našou hostkou bola psychologička Janka Bieščad, s ktorou sme sa dotkli rôznych pojmov týkajúcich sa otázky Prečo sa spovedať? V novembri Lydka Ondrejková, ktorej názov témy bol „Sa uvedom“. Je o to veľký záujem a vytvára sa pekná komunita. Zodpovedná za to je sestra Janka a tím mladých.

Piatková oratkovská svätá omša je vrcholom piatkových stretiek a je veľmi pekne hudobne sprevádzaná a animovaná zborom Kýblik. Zvykne na nej byť pekná scénka pod vedením Jožiho Martineka. V nedele spolu slávime sväté omše. O 9.30 je mládežnícka, animovaná mládežníckym zborom. O 11.00 detská, kde zasa hráva a spieva detský zbor Kamaráti M.

Oratko máme trikrát do týždňa, a to v utorok, piatok a v nedeľu.

Mamateyova 12 2023 10

Okrem všetkej tejto činnosti máme aj tento mesiac za sebou niekoľko kurzov Orientačných dní pre školy z Petržalky i z mesta. Boli u nás zo škôl: Turnianska, Pankúchova, ZŠ Gercenova, ZŠ svätej Uršule a Černyševského. Don Janko spolu s niektorými z nás podľa potreby slúži sväté omše a káže duchovné obnovy na ZŠ svätej Uršule.

Mamateyova 12 2023 11

Okrem iného sa zapájame aj do dobrovoľníckych aktivít pre ukrajinských odídencov v Gabčíkove a v jednu sobotu bol program u nás na Mamateyke.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár