Bratislava-Mamateyova

od | dec 6, 2022 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Bratislava-Mamateyova

Naše pastoračne aktivity pre mladých spočívajú v pravidelných stretkách, krúžkoch, tréningoch, formácii animátorov a orientačných dňoch. Pravidelne zapájame do pomoci ukrajinským mladým v Gabčíkove vo forme krúžkov. Okrem toho sme organizovali klubovú futbalovú ligu pre hráčov z klubu, ktorí nehrávali pravidelne ligové zápasy. Liga trvala niekoľko týždňov a zúčastnili sa jej 4 tímy. Usporiadali sme prípravný zápas s Dubnicou a aj výlet pre mladých do prírody.

Mamateyova 12 2022 02

Pravidelne sa v našom stredisku organizuje Malá halová Kama, ale tento rok sme usporiadali aj turnaj pre starších. Sme radi, že naši tréneri z klubu a ochotní animátori a animátorky veľkodušne ponúkli svoje sily pre usporiadanie tejto peknej akcie, ktorá prebehla bez väčších problémov. Z komunity boli najviac zapojení bratia don Robo Flamík a náš všestranný koadjútor Jozef Martinek. Veľkú KAMU vyhrala Trnávka, druhá bola Miletička a tretie Námestovo. Malú KAMU vyhrala Banská Bystrica, druhá bola Žilina, tretia Trnava a náš tím skončil na štvrtom mieste.

Mamateyova 12 2022 03

V novembri sme kázali 3 duchovné cvičenia: don Dušan Vilhan pre mužov z Košíc, don Ján Čapla pre mladých pracujúcich z nášho strediska, don Milan Janák pre mužov z okolia Kaplnej. Don Jozef Pöstényi sa venuje VDB a don Marián Valábek krúti aktivity okolo snúbencov a manželov. Pokračujeme v príprave mladých na sviatosti. Pri stole sa v spomienkach vraciame k donovi Mathiasovi.

Mamateyova 12 2022 05

V jednu peknú slnečnú sobotu sme zorganizovali zazimovaciu a upratovaciu brigádu vonkajších priestorov. Vo veľmi príjemnej rodinnej atmosféra sa pri práci vystriedalo cca 40 ľudí. Tešíme sa rastúcemu záujmu o duchovné obnovy Saleziánskej rodiny a na advent sme spolu so sestrami pripravili zaujímavé ponuky: prípravu adventných vencov, Azerbajdžanský čaj o misii v Baku, vianočný swap, punč pre seniorov, brigádu pred Vianocami, katechézy pre mladých a duchovné obnovy pre saleziánsku rodinu.

Mamateyova 12 2022 04

Skoro som zabudol na prechádzky v lese spojené so zbieraním hríbov, pre niekoho len prechádzky a pre iných vášeň, a výsledok: mrazené aj sušené hríby na celú zimu sú k dispozícii pre celú komunitu.

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle za pomoc v našej službe a vyprosujeme im Božie požehnanie.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.