Bratislava-Mamateyova

od | júl 20, 2022 | Osobitný článok

 

Pekne vás pozdravujeme z Mamateyky. Naša komunita sa čiastočne rozlúčila so spolubratom Mathiasom Rompfom, ktorý potreboval špeciálnu starostlivosť v zariadení. Chodievajú tam však naši spolubratia z komunity sláviť spolu s ním svätú omšu. Inak náš život má pokojný charakter.

Čo sa týka našich aktivít, ešte v máji u nás prijalo po prvýkrát sväté prijímanie 80 detí. Ďalej máme rôzne aktivity ako výlety pre mladých, formácie chlapcov, dievčat i spoločné skupiny animátorov. Taktiež sa stále konajú kurzy orientačných dní, za ktoré sú deti i učitelia veľmi vďační. Naše futbalové tréningy prebiehajú pokojne od pondelka do štvrtka. Chlapci dohrávali posledné zápasy. Zúčastnili sa aj na turnaji, kde v silnej konkurencii obsadili skvelé druhé miesto. Bol u nás aj turnaj a grilovačka pre fanúšikov klubu, rodiny i chlapcov. Zúčastnilo sa na ňom 5 tímov. Spolu s mladými sme boli aj na festivale Lumen. Mladí boli nadšení z programu i atmosféry.

Mamateyova 07 2022 02

Okrem iných aktivít sme sa pripojili k dielu služby mladým ukrajinským deťom v Gabčíkove pod vedením Stana a Klaudie, ktorí nás koordinujú. Okrem tohto všetkého prebehli ešte dve veľmi pekné aktivity, a to 11. ročník cyklo-memoriálu mužov z Mamateyky, ktorý trval od štvrtka do nedele. Stretlo sa na ňom vyše 20 mužov a tí popri bicyklovaní spomínali na svojich dvoch kamarátov, ktorí sú už vo večnosti. Zápasili s dažďom, poruchami na bicykloch, pri Váhu prekonali hrebeň Karpát a na Morave sa popri „Baťáku“ vrátili na Slovensko. Sprievodné vozidlo a kňazskú službu zabezpečil direktor komunity. Spokojní a nadšení muži už premýšľajú nad novým ročníkom a upozornili direktora na svoje manželky a „súženie“, ktoré ho s nimi čaká na duchovných cvičeniach.

Mamateyova 07 2022 03

Duchovné cvičenia pre ženy kázal Janko Čapla spolu s direktorom – už pripraveným na „súženie“ – od štvrtka do nedele. Sestry františkánky Premenenia sa o nás starali úžasne. Kláštor v Melčiciach sa stal klasickým útočiskom pre duchovné cvičenia žien aj mužov. Téma o Eucharistii, adorácie, spovede a osobné stretnutia s milujúcim otcom dodali ženám nádej a silu do ďalšieho života. Veríme, že starostlivosť o rodičov sa odrazí na kvalite života v rodinách.

Mamateyova 07 2022 04

Prajeme vám pokojné a požehnané leto.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Tri hôrky

Vstúpili sme do Adventu, na ktorý sme sa pripravili adventnou vigíliou a podnetmi pre deti a mladých, na ktorých ešte ďalej pracujeme.

Veľký Biel

Vždy, keď sa blíži prvý piatok vieme, že nás čaká spovedanie na školách vo Vajnoroch a v Rači. Tentoraz sa k aktivitám na školách pridali aj prednášky pre žiakov vo Vrábľoch a Púchove.

Stopy v snehu

Pozvánka na spomienkové podujatie pri príležitosti 40. výročia zadržania troch slovenských občanov na poľsko-slovenskej štátnej hranici pri tajnej preprave náboženskej literatúry.

Mikuláš na Miletičovej

V nedeľu 3. decembra prišiel svätý Mikuláš aj ku saleziánom v Bratislave na Miletičovej.