Bratislava-Mamateyova

od | feb 9, 2024 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Bratislava-Mamateyova

Komunita:

Mesiac december bol sprevádzaný očakávaním a príchodom Vianoc. Mali sme veľmi pekný spoločný vianočný čas spojený s duchovnou i materiálnou prípravou hlbokého slávenia Vianoc. Pri Štedrej večeri sme sa otvorili núdznejším a bol spolu s nami jeden mladý muž, tréner v našom klube, ktorý kvôli práci nemohol cestovať domov, a jedna spolupracovníčka, ktorá nám pomáhala aj so stravou. Celkovo sme to vnímali ako vzácny prínos. Taktiež sme si navzájom aj pre nich pripravili dary. Dňa 26. 12. sme podľa zvyku, ktorý začal Števko Turanský, mali spoločný obed so sestrami z oboch komunít. Po ňom sme si zaspievali koledy a niektorí si zahrali aj karty. V nasledujúcich dňoch sme boli odcestovaní za rodinami, najmä mladší na trocha dlhšie obdobie. V novom roku sme sa opäť stretli. Mali sme rekolekcie spolu s kňazmi dekanátu a slávnosť blahoslaveného Titusa Zemana, pri ktorej sa viac zastavíme v časti Farnosť. Posledný pondelok sme mali duchovnú obnovu zo storočnice.

Mamateyova 02 2024 02

Farnosť:

Život farnosti bol sprevádzaný slávením Vianoc, ktoré tu bolo veľmi intenzívne. Slávili sme viacero svätých omší. V rámci nich sprevádzali naše slávenia zbory z nášho strediska. Taktiež sme chodili koledovať s Dobrou novinou, kde sme sa snažili pomôcť núdznejším. Začiatok roka u nás vypĺňa sviatok patróna našej farnosti blahoslaveného Titusa Zemana. Na slávnostnej svätej omši predsedal otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý bol spontánny a povzbudil nás svojím príhovorom. Potom nasledovala večera spolu s ním a našimi sestrami.

Mamateyova 02 2024 03

Pokračuje nám i naďalej príprava birmovancov, ktorí mali pred Vianocami spoločnú večeru, taktiež aj IMOS. Mávame pravidelné duchovné obnovy pre farnosť a saleziánsku rodinu, a to raz za mesiac v utorok a v sobotu. A taktiež aj všetky ostatné aktivity v službe pre farnosť a tých, ktorí sú jej súčasťou.

Mamateyova 02 2024 04

Futbalový klub:

Tréningy sa v novom roku opäť rozbehli v tradičnom rytme v našej telocvični i v dvoch telocvičniach v našom okolí. Pre mladších je aj možnosť oratka pred i po tréningu, čo radi využívajú. Usilujeme sa ich naďalej duchovne sprevádzať slovkom a krátkou modlitbou.

Stredisko mladých a oratko:

V rámci oratka a strediska pre mladých sme spolu s nimi i farnosťou slávili Vianoce. Oratká sa v novom roku opäť rozbehli s veľmi peknou účasťou. Taktiež stretká, ktoré sú tento mesiac zamerané na prípravu sviatku dona Bosca, ktorý sa u nás volá „Polenta“. Témou je vďačnosť za príchod saleziánov na Slovensko pomocou rôznych myšlienok dona Bosca, ktoré sú prítomné takmer po celom svete a už sto rokov aj u nás.

Animátori mali formáciu, ktorá bola čiastočne spoločná a čiastočne rozdelená na dievčenskú a chlapčenskú časť. Spolu sme mali duchovnú obnovu a poobede sme slávili Eucharistiu spojenú s krátkou púťou do Marianky.

Mamateyova 02 2024 05

Naši chlapci z futbalovej veteránky vyhrali saleziánsky turnaj veteránky v Žiline, čo nám prinieslo veľkú radosť. Súčasťou víťazného tímu bol i náš spolubrat Joži Martinek. Taktiež chlapci tréneri i futbalisti, ktorí sú vedúci stretiek alebo boli a teraz sú prítomní v stredisku, pripravili futbalový polmaratón na slávnosť Zjavenia Pána, ktorý sa skončil veľmi tesným výsledkom 87:86. Naši chlapci, mladší futbalisti, sa spolu s Jožim zúčastnili na turnaji bratislavskej Top ligy, kde sa im podarilo uhrať slušné výsledky.

Mamateyova 02 2024 06

Mamateyova 02 2024 07

Školitelia Orientačných dní mali v rámci tohto mesiaca čas na hodnotenie a prípravu ďalších kurzov, ktoré sú v druhej polovici januára.

Pokračujeme v zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít pre ukrajinských odídencov v Gabčíkove, kde mám pre nich rôzne krúžky a snažíme sa im sprostredkovať niečo z našej saleziánskej spirituality.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.