Blahoslavený don Titus, jeden z nás

od | jan 6, 2023 | Časopis 1/2023, Titus Zeman

 

Deväť dní s blahoslaveným Titusom

Autor: Jozef Luscoň SDB / Foto: autor

Kníh o blahoslavenom Titusovi je viacero. Avšak takých, ktoré sú určené pre mládež, až tak veľa nie je. Aj preto sa don Jozef Luscoň odhodlal napísať malú knižočku, ktorá hovorí o tomto veľkom človekovi.

V knihe sú priblížené udalosti z jeho života, ktoré nastoľujú dôležité otázky: Kto je hrdina? Ako sa stať hrdinom? Po­trebujeme dnes hrdinov? A čo so mnou? Môžem sa stať hrdinom? Titus Zeman taký bol.

Odpovedí môže byť veľa. Avšak trefná je aj táto: „Hrdinom je človek, ktorý odoláva zlu a zá­pasí za pravdu. Je to človek, ktorý aj napriek tomu, že zo svojho konania nemá zisk ani prospech, predsa je v ži­votných situáciách spravodlivý, láskavý a správny ‒ teda ,akurát‘.“ Titus Zeman taký bol.

Mať nadšenie za Pána Ježiša

Titus mal obrovské nadšenie za Ježiša a to v ňom prebudilo hrdinského ducha, ktorý bol nepoddajný zlu. Ba strhával svet k dob­ru. Tento „duch“ i dnes drieme v mladých, ale tre­ba ho zobudiť. A práve o to sa autor snaží. Ponúka aktivity, cez ktoré môžu mladí niečo zo života dona Titusa pustiť aj do svojho srdca.

Krátky príbeh všetko otvára, po ňom nasleduje Výzva niečo so sebou robiť. V nej je najprv zamyslenie, ako môj život súvisí s príbehom o Titusovi. Potom sú tam motivačné výzvy i pár otázok na spytovanie svedomia. A aby mladí dlho neváhali, je im ponúknutý návrh na predsavzatie. V knihe je aj priestor, kde si môžu zapísať svoj duchovný objav.

 Povolanie a poslanie

Keďže don Titus je patrón povolaní, táto myšlienka rezonuje ako „podmaz“ celého textu. Čitateľ je povzbudený, aby po téme pri­dal tri Zdravasy za svoje povolanie. A je tu aj ďalší úmysel modlitby: „Aby človek pochopil, o čo tu vlastne na tomto svete ide. Teda aby našiel pra­vý zmysel života.“ A keďže príbehov je deväť, máme deviatnik.

Formát knižočky A6 je vhodný do vrecka. Text má mládežnícky jazyk a je doplnený priliehavými kresbami. Ide o snahu vzbudiť ľahšiu personalizáciu textu. Prečo sa na vec ide takto? Je to mladým priamo vysvetlené: Lebo influencerov, koučov videohier, developerov všetkého možného, ochutnávačov kávy, hip-hoperov i celebrít všelijakého druhu máme dosť. Ale hrdinov a svätcov potrebujeme! A oni sa nimi môžu stať. I nepozháňaš im túto knihu? 🙂

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Fotografie blahoslaveného Titusa Zemana

Pri odovzdávaní relikvie dona Titusa na Základnej cirkevnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ma oslovili učitelia: „A nenechali by ste nám obraz dona Titusa? Deťom to pomôže v úcte k nemu.“

Je dobré cítiť podporu od blahoslaveného

Kostol Sedembolestnej vo Vajnoroch, kde sú uložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, je miestom, kam prichádzajú mnohí pútnici. Chcú nadviazať kontakt s mučeníkom a cítiť za sebou niekoho, kto ich pochopí i podporí.

TITUSDAY tentokrát bude v Novej Dubnici

Ôsmy deň v mesiaci si pripomíname blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za povolania. S dôverou sa k nemu obraciame a prosíme na jeho príhovor o dar nových povolaní.

Titus Zeman – náš brat (druhá časť)

Keď sa Titus po 13 rokoch väzenia vracia k svojej pokrvnej rodine, svojmu mladému neodbytne zvedavému synovcovi, ktorý sa ho pýtal na podrobnosti o jeho mučení odpovie: Chcem na to zabudnúť, preto o tom odmietam hovoriť … Chcem na to zabudnúť a odpustiť.