Biskupské svätenie Kard. Ángela Fernándeza Artimeho a Mons. Giordana Piccinottiho

od | apr 15, 2024 | Saleziáni, Svet

 

Dvaja synovia dona Bosca, ktorých Svätý Otec menoval za biskupov, prijmú biskupskú vysviacku spoločne 20. apríla 2024 v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Kardinál Emil Paul Tscherrig, emeritný apoštolský nuncius v Taliansku a v Republike San Maríno, vysvätí za biskupov kardinála Ángela Fernándeza Artimeho, hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca a Mons. Giordana Piccinottiho.

Ako spolusvätitelia dvoch saleziánov budú prítomní aj kardinál Cristóbal López Romero SDB, arcibiskup Rabatu v Maroku a Mons. Luc Van Looy SDB, emeritný biskup Gentu v Belgicku.

 

Vysviacka 04 2024 02

 

Ángel Fernández Artime, Španiel z Astúrie, pôvodom z malej rybárskej dedinky Luanco, bol v rokoch 2000 – 2006 predstaveným provincie Španielsko-León a v rokoch 2009 – 2014 predstaveným provincie Južná Argentína. V tom istom roku bol zvolený za hlavného prestaveného Saleziánskej kongregácie, následne potvrdený v roku 2020. 9. júla 2023 dostal menovanie za kardinála a 30. septembra 2024 bol na riadnom verejnom konzistóriu vymenovaný za kardinála.

Giordano Piccinotti, sa narodil v roku 1975 v Manerbiu v Lombardii v Taliansku. Bol ekonómom viacerých saleziánskych domov, ako aj Provincie Lombardia-Emilia (ILE) v šesťročnom období 2011 – 2017. Bol riaditeľom alebo prokuristom viacerých saleziánskych nadácií a pokladníkom saleziánskej mimovládnej organizácie „Volontariato Internazionale per lo Sviluppo“ (VIS). V roku 2023 ho pápež vymenoval najprv za podsekretára a potom za predsedu APSA a napokon aj za predsedu správnej rady Katolíckej nadácie pre zdravie.

Biskupské svätenie dvoch synov dona Bosca, a najmä hlavného predstaveného zodpovedného za saleziánsku kongregáciu, je udalosťou, ktorá priťahuje pozornosť a živú účasť celej saleziánskej rodiny.

Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na obrade osobne, bude liturgia, ktorá sa začne o 15:30, vysielaná naživo na kanáloch saleziánskej agentúry ANS.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.