Biblická online súťaž Bibliq

od | feb 19, 2024 | Výchova

 

Mladí z celého Slovenska majú aj tento rok možnosť zažiť Bibliu inak. V tomto čase už prebieha prihlasovanie do 3. ročníka Bibliqu – súťaže, ktorá zábavnou formou približuje mladým Božie slovo.

 

 

Súťaž pripravil saleziánsky pastoračný tím a chce v nej zábavnou formou priblížiť mladým Božie slovo. Pripravené sú obrázky, mapy, krátke videá či videopodcasty. Motivujúcim prvkom bude zbieranie bodov za online kvízy a offline tímové úlohy.

Tretí ročník biblickej súťaže sa bude venovať knihe Genezis.

Bibliq prebieha prevažne v online prostredí a obsahuje prvky hry, štúdia Písma, modlitby, spoločenstva a súčasťou sú aj stretnutia naživo. Od marca do mája tak budú účastníci čítať krátke úryvky z Písma, riešiť kvízy, sledovať videá či plniť spoločné výzvy. Všetko s jedným cieľom – aby spoznali, v čom spočíva krása Knihy kníh a ako cez ňu Boh hovorí aj v súčasnosti.

Prihlásiť sa môže 3 až 5-členný tím pozostávajúci z mladých od ôsmeho ročníka ZŠ po druhý ročník SŠ. Jeho nevyhnutnou súčasťou je aj sprievodca – teda plnoletá osoba z radov rodičov, katechétov, rehoľníkov či kňazov alebo animátorov.

Prihlasovanie prebieha do 28. februára 2024.

Všetky potrebné informácie sú na stránke BIBLIQ.

Úvodné ZOOM stretnutie bude 2. 3. 2024 o 17:30.

  1. Etapa: Ako bolo na počiatku, marec 2024
  2. Etapa: Abrahám a jeho rodina, marec 2024
  3. Etapa: Jakubov príbeh, apríl 2024
  4. Etapa: Jozef a jeho bratia, máj 2024

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Niet cesty späť

Je Cirkev v kríze? Dnes často nemáme čas uvažovať nad vecami a najradšej by sme hneď poznali odpovede na svoje otázky. Neraz sa uspokojíme s odpoveďou typu áno alebo nie. A mnohým to stačí.

Sociálne siete nie sú iba dve

Keby sme sa vás opýtali, aké sociálne siete poznáte, pravdepodobne by ste hneď vymenovali Facebook a Instagram. Možno niektorí by ste dodali aj TikTok alebo YouTube. Ale poznáte aj ostatné platformy, na ktorých dnes mladí zvyknú tráviť svoj čas?

Preventívny systém vo výchove mládeže VI.

Po láskavosti si predstavíme ďalší pilier výchovného systému dona Bosca – rozum. Nejde o aplikáciu abstraktných ideí, ale o usmerňovanie vzájomných vzťahov spoločného života.