Biblická liga v mobile

od | mar 12, 2022 | Výchova

 

Zhováral sa: Jozef Kupka SDB / Foto: Archív Bibliq

Saleziánsky pastoračný tím spustil vo februári netradičnú biblickú súťaž Bibliq. Celé podujatie nám trochu viac priblížil gamemaster, salezián, Matej Fabian.

1) Kedy sa Biblická liga začala a dokedy bude prebiehať? Akým spôsobom sa ukončí?

Začali sme v nedeľu 13. februára, kedy sa 52 tímom s 202 súťažiacimi sprístupnila prvá lekcia. Zároveň sme mali večer úvodné online stretnutie, pri ktorom sa mali možnosť súťažiaci predstaviť a organizátori im predstavili bližšie o čo v súťaži pôjde a dali dobré rady ako získavať čo najviac bodov tzv. EXPov – „skúsenostníkov“.

Súťaž prebieha v dvoch etapách. Prípravná časť prebieha online (to je zároveň úplne hlavná časť) a pridávajú sa k nej tzv. questy – tímové úlohy. Tá končí 22. mája 2022. Potom nasleduje finálová časť. V nej z online semifinále pre všetky tímy, v sobotu 28. mája 2022, postúpia najúspešnejšie tímy na Veľkú finálovú víkendovku, ktorá sa bude konať v Žiline 17.-19. júna 2022.

Bibliq 02 02

2) Má celá súťaž nejakú spoločnú jednotnú tému? Biblickú knihu? Alebo sú to len čiastkové témy poukladané za sebou?

Samozrejme, je to Biblia 😊. Ale každý ročník je plánovaný tak, že sa v ňom dáva dôraz iba na jednu knihu zo Svätého písma. V aktuálnom ročníku je to kniha Skutky apoštolov a plánuje sa budúci ročník, ktorého témou bude evanjelium podľa Jána.

3) Kto na Bibliq-u súťaží? Aké vekové kategórie? Sú to skupiny? Majú vedúcich? Môžu súťažiť aj jednotlivci?

Súťažiť sa dá jedine v tímoch, ktoré pozostávajú z 3 – 5 členov. Každý tím musí mať jedného dospelého „sprievodcu“, ktorý tím prihlási, počas súťaže povzbudzuje a pomáha riešiť organizačné veci s vedúcimi súťaže. Do tímov sa môžu zapojiť najskôr žiaci 8. ročníka ZŠ a najstarší môžu byť študenti 2. ročníka SŠ. Pre upresnenie, každý hráč zbiera body na svoje konto a z priemeru hráčov v tíme sa potom získava celkové hodnotenie tímov.

4) Koľko ľudí sa do súťaže prihlásilo? Koľko je to skupín?

V aktuálnom ročníku je 52 tímov, čo predstavuje spolu 202 súťažiacich. Tých prihlásilo 40 sprievodcov, keďže jeden dospelý môže nahlásiť aj viac tímov. Okrem toho máme 8 nesúťažných hráčov, ktorí si chceli Bibliq vyskúšať, ale ešte na to nemajú vek, alebo naopak sú už nad hornou vekovou hranicou. Chceli sme aj im vyjsť v ústrety a zároveň takto otestovať vhodnosť takéhoto typu súťaženia pre iné vekové kategórie. Priebeh súťaže pomáha animovať vyše 40 členov personálu – biblistov, administrátorov, animátorov a iných dobrovoľníkov, za čo im patrí veľká vďaka!

Bibliq 02 03

5) Súťaž prebieha iba na mobiloch. Prečo ste zvolili túto formu súťaže?

Okrem mobilov sa dá súťažiť samozrejme aj na počítačoch a tabletoch. Zvolili sme túto formu, lebo je veľmi blízka a ľahko dostupná dnešným mladým, ktorých dnes sociálne vedy príznačne označujú ako generáciu „screenedžerov“ (screen = obrazovka, displej).

6) Ako je to technicky zrealizované? Súťažiaci si museli nainštalovať v mobiloch aplikáciu so súťažou?

Nie, je to v podstate webová stránka, ktorá je prístupná širokej verejnosti (https://bibliq.online/) aj súťažiacim po prihlásení sa. Je špeciálne prispôsobená aj na mobilné zariadenia. Aplikáciu zatiaľ nemáme, ale keď sa nájde dostatok zdrojov a ochotných ľudí, možno bude aj to.

Bibliq 02 04

7) Akým spôsobom liga prebieha? Na mobiloch sa im objavujú postupne materiály, videa, úlohy? Čo robia súťažiaci? Aké majú úlohy?

Úplné jadro tvoria lekcie, ktoré sa súťažiacim sprístupňujú denne. Tam si prečítajú text zo Skutkov apoštolov a vyplnia k nemu krátky kvíz. To denne môže zabrať súťažiacemu 5 – 10 min. Potom je tam množstvo doplnkového materiálu – máp, obrázkov, videopodcastov, vysvetľujúcich komentárov, modlitieb a aj slovníček neznámych pojmov. Im sa môžu venovať hráči podľa ľubovôle.

Okrem toho je celá prípravná časť rozdelená na menšie etapy (v rozsahu 3-4 týždne). Na začiatku každej etapy dostanú súťažiaci zadanie etapových questov – teda úloh, na ktorých splnení pracujú spoločne v tíme a majú na to viac týždňov.

Špeciálnou časťou Bibliqu je diskusné fórum, tzv. areopág. Tam môžu mladí klásť akékoľvek otázky a diskutovať o téme ročníka, ale aj všeobecne o viere, Biblii, náboženstve, ale aj len tak o živote. Táto časť je najpopulárnejšia.

8) Máte aj spoločné online stretnutie všetkých súťažiacich?

Áno, tie bývajú pred každou čiastkovou etapou a na záver prípravnej časti.

Bibliq 02 05

9) Ako často komunikujete so súťažiacimi? Telefonujete im? Posielate SMS správy alebo e-maily?

Najväčšia komunikácia prebieha prostredníctvom areopágu priamo na platforme. A potom technické, herné a organizačné veci môžu riešiť súťažiaci mailom, alebo cez formulár na stránke. O to sa starajú administrátori a gamemaster.

10) Pripraviť takýto obsažný program je dosť náročné. Aj technicky ho spracovať a spravovať. Koľko ľudí sa podieľa na tvorbe všetkých programov a na zabezpečení fungovania stránky?

Áno, je to dosť ľudí. Aj časovo je to náročné. Veď len príprava pilotného ročníka trvala asi rok a pol, od prvotného nápadu. Užší organizačný tím momentálne tvorí 10 ľudí – laici, saleziánky a saleziáni. Na obsahoch prebiehajúceho ročníka pracovalo 15 ľudí. A momentálne súťaž funguje vďaka vyše 40 nadšeným dobrovoľníkom – od laikov až po zasvätených a kňazov, mladých, či starších, biblistov, teológov, administrátorov a iných pomocníkov.

Bibliq 02 06

11) Takáto nová súťaž na Slovensku určite nie je zadarmo. Čo všetko sa počíta do nákladov a koľko to vlastne všetko stojí?

 Naozaj, okrem osobných nákladov, ktoré predstavujú mesiace a mesiace dobrovoľníckej práce, ktorú ťažko zaplatiť, ďalšie náklady predstavovali a stále predstavujú najmä vývoj stránky, grafický dizajn, hosting, technickú údržbu a licencie na použitý softvér. Tento ročník sme investovali len na tieto položky cez 6 000 ,- €. Ďalšou kategóriou sú náklady na Veľkú finálovú víkendovku.

12) Vyhodnocuje sa priebeh súťaže každý mesiac? Vedia súťažiaci, na akej pozícii sa nachádza ich skupina?

Takmer za všetko, čo na stránke hráč vykoná, môže získať body, tzv. EXPy. Je to dosť motivačne nastavené. Mladých motivuje aj vždy aktuálny rebríček tímov, ktorý si môžu kedykoľvek pozrieť a porovnať v ňom svoje výsledky s konkurenciou na tímovej aj individuálnej úrovni.

Bibliq 02 07

13) Čo by si ešte chcel k súťaži povedať?

Zatiaľ máme na súťaž veľmi dobrú odozvu. Veľa mladých to chytí. Sprievodkyňa jedného tímu dievčat nám napísala: „No tie sú úplne závislé a žerú úplne všetko, mám z nich radosť! Mladých závislých na Slove, to sme tu vždy chceli, že? 😃 A vám sa to podarilo 🙂“

Veríme, že aj táto súťaž prispeje k prehĺbeniu vzťahu mladých k Svätému písmu. Z pilotného ročníka nám dokonca pomáha aj viacero nadšených absolventov ako dobrovoľníci – či už v porote, administrátorstve, alebo pri animovaní areopágu. Okolo Bibliqu sa začína vytvárať veľmi pekná komunita. Taký ostrovček Božieho slova v online oceáne mnohých ľudských slov.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Skúšky budúcich animátorov prebehli úspešne

V sobotu 1. 6. 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej konali „skúšky“ t. j. pohovory s budúcimi animátormi, ktorí počas celého školského roku absolvovali animátorskú prípravu.

Biblická online súťaž Bibliq sa blíži ku finále

Na súťaži sa zúčastnilo 57 tímov s 230 členmi – objaviteľmi. Bibliq prebieha od 2. marca 2024. Prípravná časť sa skončila 26. mája 2024 a vytvorilo sa základné poradie tímov podľa získaných bodov.

SAFI 2024 vyhrala škola z Poštárky

Saleziánska škola bl. Zefyrína v Bardejove na Poštárke sa zapojila do súťaže SAFI 2024 (Súťaž Amatérskych Filmov), ktorú vyhlásila  TV LUX. Tohto roku to už bol 10. ročník a jeho témou bola MOJA MODLITBA.