Banská Bystrica

od | apr 2, 2023 | Saleziáni

 

Text a Foto: SDB Banská Bystrica

Pôstny mesiac

Počas uplynulého mesiaca sme mali vzácnu návštevu otca biskupa Mariána Chovanca. Spolu s generálnym vikárom Branislavom Koppálom vykonali kánonickú vizitáciu. Počas nej sme si pri spoločnom slávení svätej omše vypočuli povzbudivý príhovor otca biskupa, mali sme možnosť viesť osobné rozhovory s generálnym vikárom aj sa spoločne neformálne stretnúť pri večeri.

Bystrica 04 2023 01

Na celodennej duchovnej obnove v Námestove zaznelo povzbudenie k bratskému životu a tiež pripomenutie dvoch tém: vzťahy a komunikácia.

Polročnú komunitnú revíziu sme mali na našej peknej chate v Banskej Belej, kde sme veľa rozprávali, hodnotili, plánovali, ale najmä „boli spolu ako komunita“.

Bystrica 04 2023 02

Počas jarných prázdnin sme mali tri duchovné cvičenia pre mladých: pre skupinu starších animátoriek, pre mladšie animátorky a pre starších animátorov. Matej Ivanič zorganizoval trojdňový hokejbalový kemp pre chlapcov.

Mali sme animovaný piatok pre mladých, tentoraz filmový.

Orientačné dni v Banskej Bystrici pripravili už 100-tý kurz pre mladých z okolitých škôl. Jednotlivé tematické kurzy sú realizované v konkrétnych zážitkových aktivitách (športové, diskusné, relaxačné, dramatické a iné), pri ktorých sú využívané všetky metódy zážitkovej pedagogiky.

IMOS pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bol na tému sviatosti zmierenia.

Na Deň mužov prišli viacerí starší aj mladší muži zo Salezka porozprávať sa.

Počas nedieľ v Pôstnom období organizujeme biblické katechézy, na ktorých sa zaoberáme prvými piatimi knihami Svätého písma (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium).

Bystrica 04 2023 03

Pozvanie na návštevu v našom dome prijal don Enrico Lupano. Pred duchovnými cvičeniami pre VDB na Velehrade zostal pár dní u nás v Salezku. Don Enrico pôsobil 11 rokov ako správca baziliky a sprievodca na Valdoccu. Bola to jeho prvá cesta na Slovensko, a tak sme ho teraz trocha „sprevádzali“ my.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Košice-Luník IX

Po dlhšej odmlke pozdravujeme z Luníka IX a ponúkame vám stručnejší prierez našich jesenných podujatí.

Poprad

Pozdravujeme z Popradu. Náš nový spolubrat Ján Drgoň ukázal všetkým, aký je šarkan, a na miestnej šarkaniáde atakoval výškou letu svojho šarkana pristávacie lietadlá.

Rorátne sväté omše v Novej Dubnici

Počas adventu sa ráno zvyknú slúžiť rorátne sväté omše. Aj saleziáni v Novej Dubnici ich slávia vo farskom kostole a na Spojenej škole sv. Jána Bosca.

Námestovo

Naši animátori zažili nádherný animátorsky jesenný víkend na fare v Lúčkach. Tu sa mohli ešte viac spoznávať a pri rozličných aktivitách vytvárať osobné vzťahy.