Banská Bystrica

od | nov 9, 2022 | Saleziáni

 

Rozbeh školského roka

Text a Foto: SDB Banská Bystrica

Rozbehol sa nový školský rok. Na sviatok Povýšenia svätého Kríža, t. j. 14. septembra, sme oslávili 25. výročie posviacky saleziánskeho domu v Sásovej. Nasledujúce štyri dni strávili muži našej farnosti na duchovných cvičeniach s donom Ivom Štofejom. Na stretnutie rodín v sobotu 24. septembra sa v Banskej Belej zišli rodiny s deťmi na porozprávanie a pozvanie do spolupráce. Spolu prijalo pozvanie asi 180 ľudí.

Bb 11 2022 02

V nedeľu sme mali prvé miništrantské stretnutie. Začali sme miništrantskú súťaž. Nie je ľahké získať a udržať miništrantov.

Na stretnutie mladých pracujúcich s názvom V3M prišlo asi 25 mladých. Je to niečo ako vzdialená príprava na manželstvo, resp. praktické povzbudenie mladým manželom. Prvoprijímajúce deti a rodičia sa stretli na prvom IMOS v sobotu 1. októbra. Z nedele na pondelok sme pozvali všetkých farníkov do kostola na 40-hodinovú adoráciu.

Bb 11 2022 04

Farská púť rodín v sobotu 8. októbra na Staré Hory k Panne Márii sa uskutočnila za krásneho počasia. Prišlo asi 120 pútnikov pešo, na bicykloch alebo autami. Poobede sme zahrali futbal in memoriam, spomínajúc na vzácne osobnosti Salezka, ktoré si zobral covid, napr. pána Stellmacha.

Bb 11 2022 03

Stredisková škola animácie sa opäť obnovila pre 20 animátorov nášho strediska počas víkendu 14. – 16. októbra. Okrem duchovnej obnovy o Svätom písme a putujúcom oratóriu dona Bosca sa vďaka pozvanému hosťovi mohli mladí naučiť konštruktívne riešiť konflikty. Popri týchto akciách sa nám podarilo rozbehnúť 39 rôznych skupín a krúžkov aj vďaka pomoci 25 tímov, vďaka ktorým mladí preberajú zodpovednosť za dianie v Salezku.

Sme radi, že sa naša komunita postupne zlaďuje a že aj stavba pokročila.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.