Banská Bystrica

od | nov 5, 2023 | Saleziáni

 

Október, mariánsky mesiac

Prosiť Pannu Máriu za celý nasledujúci školský rok sme išli v sobotu 23. októbra na Staré Hory. Bola s nami aj sestra saleziánka Maria Assunta Inoue Sumiko, ktorá konala vizitáciu sestier FMA. Pršalo, ale prišlo asi 50 ľudí.

BB 11 2023 02

Hneď na druhý deň sme sa stretli s približne 50 rodinami zo Salezka, aby sme ich počúvali a možno opäť niečo spoločne rozhýbali. Mamičky s deťmi znova začali chodiť na piatkové „mama omše“. Začali sa stretnutia s prvoprijímajúcimi IMOS v novom štýle: spoločná omša, spoločná katechéza, hry v skupinách.

BB 11 2023 04

Prvý novembrový víkend patril Strediskovej škole pre animátorov. Témou boli stretká a itineráre a novinkou spoločná hra LARP. Stretol sa aj mediálny, zásobovací, barový, ekonomický tím, stredisková rada a ďalšie tímy, s ktorými sa snažíme spoločne animovať život v Salezku.

S mladšou Kamou sme boli odohrať priateľský zápas s 1. KŠK v Žiline.

BB 11 2023 03

Dievčatá vyhrali jednu z kategórií na prestížnej tanečnej súťaži Teendance v Bratislave.

Rodiny z farnosti na púti za donom Boscom v Turíne navštívili miesta spojené so životom dona Bosca, porozprávali sa s hlavným predstaveným donom Ángelom Artimem a prišli nadšení.

Pre birmovancov a mladých v Salezku bola veselá tanečná zábava na tému Pomáda.

Počas celého mesiaca október sme sa modlili v utorok až piatok po večernej svätej omši ruženec.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Provinciálna kapitula saleziánov

Bude sa konať v dňoch 26. – 31. mája 2024 v Badíne. Zúčastní sa na nej 53 bratov s právom hlasovania. Kapitula sa koná v mimoriadnom skoršom termíne.

Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska u Saleziánov v Michalovciach. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024.

Púť miništrantov v Šaštíne

V sobotu 11. mája 2024 sa uskutočnila púť miništrantov. Prišlo asi 250 chlapcov, pre ktorých bol pripravený pekný program.

Šimon Srugi

Šimon Srugi sa narodil v Nazarete 27. apríla 1877. Pätnásť dní po narodení bol pokrstený a podľa východného zvyku pobirmovaný.