Baku

od | máj 3, 2022 | Osobitný článok

 

Autor: Martin Bonkálo SDB

Xristos voskrese! Voistino voskrese! Ako inak začať tento príspevok? Áno, slávili sme sviatok utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Krista. Čo tomu predchádzalo?

Dňa 24. marca v skorých ranných hodinách k nám priletel zo Slovenska delegát pre misie Štefan Kormančík, aby nám pomohol v anglicko-jazyčnej pastorácii, keďže spolubrat Selva, poverený týmto sektorom, trávil svoju dvojmesačnú dovolenku v Indii. Okrem tejto pomoci don Štefan so sebou priniesol dobrého Ducha a pomohol aj nášmu komunitnému životu.

Po večernej svätej omši 25. marca sme spolu s pápežom a s mnohými biskupmi prosili Pána na príhovor Panny Márie o uzdravenie sŕdc na Ukrajine, v Rusku, v Azerbajdžane a po celom svete.

Ďalšie dni sme pokračovali v bežnom bratskom a apoštolskom živote: stretnutia s ľuďmi, katechéza a duchovné sprevádzanie, liturgia, stretká v malých skupinách, príprava veľkonočných obradov, rekonštrukčná, výchovná a vzdelávacia činnosť v Centre Maryam.

Obrady Nedele utrpenia Pána (Palmovej nedele) sme slávili na troch svätých omšiach (o 11.00 po anglicky, o 13.00 po rusky a o 15.30 po azerbajdžansky).

Na druhý deň v skorých ranných hodinách nás opustil don Štefan Kormančík a my sme sa naplno pohrúžili do Svätého týždňa. V stredu večer sme sa zúčastnili na omši svätenia olejov, ktorú slávil biskup Vladimír Fekete. Veľkonočné trojdnie sme slávili v našom „bakinskom“ ríte, t. j. v akejsi zmesi obradov, modlitieb a piesní v troch jazykoch, pričom texty nepoužitých jazykov sa v danej chvíli premietali na plátne. Pre mňa osobne bola silným momentom osobná poklona krížu ako protiklad psychológie davu, keď kričal „Hosana!“ a „Ukrižuj ho!“ Druhým silným momentom bol spev Exultetu po azerbajdžansky a hra svetla počas spevu Glória ako vyjadrenie prechodu od Starého zákona k Novému. Tohto roku sme počas Veľkonočnej vigílie nemali krst. Ten sa uskutoční v Nedeľu milosrdenstva. Po 13 rokoch bude pokrstená 70-ročná katechumenka, mama jednej našej farníčky.

Na Veľkonočný pondelok v skorých ranných hodinách k nám priletel provinciál don Peter Timko, aby u nás vykonal riadnu vizitáciu v plánovanom termíne.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.