Apoštol povolaní

od | okt 23, 2021 | Saleziáni

 

Autor: Vincent Macejko / Foto: archív Vincent Macejko, rodina Juraja Kaščáka, Pavol Dzivý

Apostol povolani 03

PTP Karlove Vary, rok 1952. Juraj Kaščák (prvý zľava).

Moje spomienky na saleziána Juraja Kaščáka sú pestré. Už počas totality som bol účastníkom tajných stretnutí mladých, ktoré viedol. Vnímal som jeho zanietenosť pre prácu s mládežou, apoštolský úspech, a predovšetkým jeho snahu objavovať duchovné povolania.

Apostol povolani 02

Rodný dom Juraja Kaščáka v Zlatom

Svojimi prejavmi lásky voči ľuďom, zvlášť k deťom a chudobnej chlapčenskej mládeži v Košiciach, si vedel získať každého. A keď mu už choroba a pokročilé roky života spôsobovali problémy, zo saleziánskeho domu v Žiline, kam ho provinciál poslal, neváhal písať tým, ktorých nosil vo svojom srdci. V prvom rade magistrovi a saleziánskym novicom do Popradu, ale aj viacerým spolubratom saleziánom a chlapcom, ktorí hľadali svoje životné povolanie.

Apostol povolani 04

Juraj Kaščák pri výrobe sadrových sošiek. Niektorí ho nazvali „Sadrový kráľ“.

V Jurajovej korešpondencii písanej na stroji sa medzi riadkami dalo jasne čítať, že si uvedomoval, akým veľkým darom je život prežitý v spojení s Bohom. S časom, ktorý mu Boh doprial, chcel ešte múdro a rozvážne hospodáriť.

Apostol povolani 05

Provinciálne stretnutie saleziánov v Žiline dňa 21. 8. 1995. Juraj Kaščák má pred sebou položený breviár.

Lev Nikolajevič Tolstoj napísal: „Dlhá je noc tomu, čo nespí. Dlhá je míľa unavenému. Dlhý je život nemúdremu.“ Juraj Kaščák zostal múdry aj v Žiline. Robil to, čo mal. Modlil sa a miloval Boha v ľuďoch podľa saleziánskej charizmy. Každý z nás má totiž svoju úlohu v živote a životnou múdrosťou je nájsť ju a žiť ju. Pekne to vyjadrila aj Matka Terézia z Kalkaty: „Čo robíte vy, nemôžem robiť ja, a čo robím ja, nemôžete vy.“ Spomínať na saleziána koadjútora Juraja Kaščáka znamená nezabúdať. A správne spomínať znamená napodobňovať ho!

Apostol povolani 06

Pohreb Juraja Kaščáka v Žiline – cintorín Závodie

Knihu vydalo Vydavateľstvo Don Bosco v roku 2021.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Koniec 80 ročného provizória v Trnave

Vianoce v roku 2021 sa významným spôsobom zapíšu do dejín saleziánskeho diela v Trnave na Kopánke. Po viac ako jeden a polročnom prerušení sa 24. 12. 2021 ráno začali slúžiť sväté omše v zrekonštruovanom priestore saleziánskeho kostola.

Žilina – ponoviciát

Pozdravujeme vás z veľkých ául a poloprázdnych vykurovaných priestorov žilinského ponoviciátu.

Trnava

V tomto príspevku by sme chceli zhrnúť náš život v Trnave na Kopánke za celú jeseň.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš