Ángel Fernández Artime – prvé vymenovanie v Rímskej kúrii pre nového kardinála

od | okt 5, 2023 | Svet

 

Pokračujúc v prideľovaní postov pre nových kardinálov, ktorí boli vymenovaní 30. septembra 2023, Svätý Otec František v stredu 4. októbra 2023 menoval a zaradil kardinála Ángela Fernándeza Artimeho SDB, hlavného predstaveného Saleziánskej spoločnosti svätého Jána Bosca, medzi členov Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (DIVCSVA).

Prve menovanie 10 2023 03

DIVCSVA sa usiluje o to, aby inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života napredovali v nasledovaní Krista, ako to navrhuje evanjelium, podľa vlastnej charizmy zrodenej z ducha zakladateľa a zdravých tradícií, verne sledovali svoje ciele a účinne prispievali k budovaniu Cirkvi a jej poslaniu vo svete.

V stredu 4. októbra 2023 ráno pápež František predsedal svätej omši na Svätopeterskom námestí pri príležitosti otvorenia XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody a pozval všetkých veriacich, aby kráčali s Duchom Svätým „s dôverou a radosťou“. Svätú omšu koncelebroval aj novovymenovaný kardinál don Ángel Fernández Artime, ktorý bol pozvaný spolu s ostatnými členmi kardinálskeho kolégia.

Prve menovanie 10 2023 02

Prve menovanie 10 2023 04

Prve menovanie 10 2023 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Veľkonočné udalosti

Vo farskom kostole v Chieri v Taliansku sa nachádza takéto sympatické vyobrazenie udalostí Veľkej noci. Pomocou malých sošiek a scenérií sú tu znázornené posledné chvíle Ježišovho života na tejto zemi.

Želania pápeža Františka

Mojim želaním, pre Vás mladých je, „aby prostredníctvom bratského prijatia a úcty, počúvania a zdieľania ste boli proroctvom lásky na chválu a slávu Pána a semienkom jednoty pre dobro všetkých kresťanov vo svete i samotného sveta.“