Andrea Beltrami 

od | sep 15, 2022 | Osobitný článok

 

Žil, aby trpel za druhých

Spracoval: Ondrej Miliczki SDB / Foto: archív

Andrea Beltrami sa narodil v meste Omegna v provincii Novara 24. júna 1870. Vo svojej rodine dostal výchovu bohatú na kresťanské hodnoty.

Chlapec, ktorého všetci rešpektujú

Andrea so živou povahou bol v období dospievania pokúšaný v čistote rečami zlého spoločníka, no pristupovanie k sviatostiam v spojení s pevnou vôľou z neho urobili chlapca, ktorého si všetci vážili. Jeho rodičia chceli, aby sa zapísal do saleziánskeho kolégia v Lanzo, kam nastúpil v októbri 1883. Vyznačoval sa štúdiom a uplatňovaním kresťanských cností.

Tu dozrelo jeho povolanie. Neskôr povedal: „Pán mi vložil do srdca hlboké presvedčenie, že jediná vhodná cesta pre mňa je stať sa saleziánom“. Matka, ktorá ho zverila magistrovi, povedala: „Urobte ho svätým“.

Beltrami 09 2022 02

„Je len jeden Beltrami“

V roku 1886 vo Foglizzo prijal reverendu z rúk dona Bosca, ktorý o ňom povedal: „Beltrami je len jeden“. Za dva roky 1888-1889, ktoré strávil v Turíne na Valsalice, ukončil dva trojročné kurzy príslušnými maturitnými skúškami ako externý študent. V tomto období sa zoznámil s poľským kniežaťom Augustom Czartoryským, ktorý práve vstúpil do Kongregácie. Čoskoro ochorie na tuberkulózu a bude to Beltrami, ktorý s ním okamžite vstúpil do duchovnej harmónie, ako jeho anjel strážny na Valsalice i na iných miestach, kde sa pacient zdržiaval. Píše: „Viem, že sa starám o svätého, o anjela“. Neskôr ochorel aj don Andrea a v škole svätého spolubrata prežíval utrpenie s vnútornou radosťou.

Obetný rozmer saleziánskej charizmy

Ponúkol sa ako obeť lásky za obrátenie hriešnikov a za útechu trpiacich, pričom žil podľa hesla: „Ani sa neuzdraviť, ani neumrieť, ale žiť, aby som trpel“. Don Beltrami v plnosti pochopil obetný rozmer saleziánskej charizmy, ako prianie samotného zakladateľa, dona Bosca. Na saleziána don Luigiho Variaru, vtedajšieho študenta filozofie na Valsalice, don Andrea veľmi zapôsobil, a tu má korene spiritualita Dcér Najsvätejších Sŕdc, ktoré don Variara neskôr založí: radostne prežívať povolanie trpieť spolu s Ježišom.

Beltrami 09 2022 03

Keď ho Mons. Cagliero vysvätil za kňaza, celý sa venoval kontemplácii a apoštolátu písania. S veľmi silnou túžbou po svätosti strávil svoj život v bolestiach a neprestajnej práci.

Veľmi vrúcna láska k donovi Boscovi a kongregácii

Bol presný v zachovávaní stanov a mal veľmi vrúcnu lásku k donovi Boscovi a ku Kongregácii. Počas štyroch rokov, ktoré mu po vysviacke zostali , pokračoval v modlitbe a písaní. Pozoruhodný je taliansky preklad prvých zväzkov kritickej edície diel sv. Františka Saleského. Keď 30. decembra 1897 zomrel, mal 27 rokov. Jeho telo spočíva v kostole, v jeho rodnom meste Omegna.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

List poďakovania

Milí dobrodinci a priatelia diela dona Bosca, s úprimnou radosťou a vďačnosťou sa k vám dnes obraciam v tomto, pre saleziánsku rodinu, výnimočnom období, v ktorom slávime našu patrónku a matku.

Podcast UVERITEĽNÍ

K dispozícii je piata nahrávka s názvom: Má pápež vždy pravdu?
Sme povinní veriť všetkému, čo hovorí pápež? Kedy prináša učenie viery a kedy svoj vlastný názor?

Nad hlavou. Načo nám je vesmír?

O vesmíre ľudia zvyčajne vedia, že existuje nejaká slnečná sústava, hviezdy, Severka a všetko je to tam hore, nad hlavou veľmi veľké a vzdialené. V posledných rokoch sa však s objavmi v tejto oblasti akoby vrece roztrhlo.