Aliancia don Bosco Green = zelené saleziánske strediská a organizácie

od | aug 18, 2021 | Časopis 5/2021, Slovensko

Autor: Alžbeta Zelná, Kristína Zelná / Foto: Unsplash

V tomto čísle vám predstavíme „zelenú“ alianciu, ktorá prináša do saleziánskych stredísk a farností environmentálne témy či inšpiratívne ekologické kampane. Hovoríme o Aliancii don Bosco Green, ktorej členom je aj Slovenská saleziánska provincia. O jej činnosti sme sa porozprávali so zástupcami niektorých členských organizácií, ďalšími priaznivcami i podporovateľmi.

Cieľom Aliancie don Bosco Green (ADBG) je vytváranie bezpečného prostredia na zemi s dôrazom na život budúcich generácií. Prostredníctvom kampaní a aktivít povzbudzuje s pomocou novej generácie environmentálne angažovaných mladých k zodpovednosti voči planéte. Medzinárodnú saleziánsku ekologickú platformu založila v roku 2018 skupina mladých saleziánskych nadšencov v Indii, ktorá sa rozhodla priložiť ruku k dielu a prispievať navyše k celosvetovej environmentálnej činnosti. Záväzok aliancie k aktívnej činnosti sa odzrkadľuje v prioritných oblastiach, ktorými sú boj so znečistením (znečistenie ovzdušia, oceánov, morí, riek a iné), zmenšovanie globálneho otepľovania a zrušenie používania jednorazových plastov. V každej z oblastí spolupracuje ADBG s aktuálnymi globálnymi kampaňami podporovanými Programom Spojených národov (OSN) pre životné prostredie alebo inými medzinárodnými organizáciami. Aktivity v rámci nich smerujú k naplneniu niektorých z udržateľných cieľov rozvoja známych pod skratkou SDGs (z anglického sustainable development goals). Momentálne je aliancia aktívna v 77 krajinách na celom svete a tvorí ju viac než 433 členov, organizácií, spoločenstiev a inštitúcií plniacich posolstvo diela dona Bosca (počty každým dňom narastajú, už dnes môžu byť oveľa vyššie).

Vzniká ekologickejšia saleziánska provincia

Slovenská provincia Saleziánov dona Bosca je súčasťou Aliancie don Bosco Green od roku 2019. Veľkú časť realizovaných aktivít šíria do saleziánskych stredísk po celom Slovensku okrem organizácií a spoločenstiev aj miestni ekonómovia. „Strediská podporujeme v rozvíjaní zelených aktivít už od najmenších činností, ako sú výsadba zelene alebo zavádzanie košov na recyklovaný odpad. V niektorých sú to až veľké inovatívne energetické riešenia, pri ktorých sa musíme uchádzať aj o prostriedky z fondov, pričom niektoré aktivity sú už v strediskách dnes viditeľné. Zároveň chceme ísť príkladom a postupne meníme na udržateľnejšie aj naše pracovisko na provincii. Zaviedli sme koše na zber batérií a drobného elektroodpadu, používame biologicky ľahko odbúrateľné mydlá v sociálnych zariadeniach, v tlačiarni tlačíme len nevyhnutné dokumenty a viac jazdíme na bicykli,“ približuje správca majetku Slovenskej saleziánskej provincie Anton Hraboš.

SAVIO znížilo uhlíkovú stopu

Priaznivcom a jedným z prvých členov slovenskej zelenej saleziánskej aliancie je misijná organizácia o. z. SAVIO, ktorá aktuálne podporuje v Tanzánii poľnohospodársky projekt zameraný na výsadbu jabloní a podporu vzdelávania farmárov. „Vďaka projektu sa podarilo vysadiť viac ako 5 000 jabloní a ich počet sa ešte násobne zvýši. Znížili sme aj uhlíkovú stopu našich projektových monitorovacích ciest do zahraničia, a to vďaka výsadbe stromov na sídlisku Ružinov v spolupráci s mestským úradom. V pláne máme ešte množstvo aktivít. Sledujte naše sociálne siete a stránku www.savio.sk a dozviete sa viac,“ vysvetľuje formu podpory aliancie predseda o. z. SAVIO a misijný delegát Štefan Kormančík SDB. Jednoznačným odporúčaním občianskeho združenia pre každého, kto má záujem podporiť činnosť ADBG, je: spotreba menšieho množstva surovín, skromnejší životný štýl a každodenná jazda do práce či školy na bicykli. Nesmie chýbať obmedzenie nákupu nepotrebného, a teda znižovanie tvorby zbytočného odpadu.

Komunita sestier saleziánok s mladými a ich rodinami z mesta Gizo na Šalamúnových ostrovoch sa zapojili do projektu „Udržujme naše mesto čisté“ v rámci programu počas Medzinárodného dňa životného prostredia

Komunita sestier saleziánok s mladými a ich rodinami z mesta Gizo na Šalamúnových ostrovoch sa zapojili do projektu „Udržujme naše mesto čisté“ v rámci programu počas Medzinárodného dňa životného prostredia

Sestry saleziánky prešli tiež na zelenú vlnu

Partnerom saleziánskych iniciatív a organizácií v aliancii je aj organizácia Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA). Laura – Združenie mladých rozvíja osobnosti dospievajúcich dievčat a mladých žien už aj v témach ekológie a udržateľnosti cez Eco tím Laury. „Chceli sme sa systematickejšie venovať tejto téme, otvárať pre ňu aj ostatných mladých a prinášať ju do našich stredísk. Už to, že vznikol náš tím, je znakom, že téma je pre mnohých mladých kľúčová a sú ochotní sa v nej angažovať. Uvedomujú si potrebu podpory témy aj preto, že sa týka ich budúcnosti. Výzvy Svätého Otca Františka nás vedú ďalej ako len k odbornej ekológii. Udržateľný spôsob života je aj výrazom lásky k stvoreniu, ktoré je dielom lásky Boha k nám, a tiež výrazom univerzálneho bratstva. Prvým krokom v našom snažení je podpora v separovaní odpadu nielen v strediskách, ale aj doma,“ predstavuje motiváciu sestier saleziánok predsedníčka združenia a delegátka pre pastoráciu mládeže Marta Baňasová FMA.

Počas októbra 2020 Eco tím Laury realizoval „ekovikend“ s diskusiami na témy ekologickejšieho života doplnenými o modlitby a zamyslenia z encykliky Laudato si. Tento rok zasa ponúkli v tradičnom ročnom plánovači „Laura diár“ ekotipy na udržateľnejší životný štýl a v rámci prípravy na Deň Zeme vyhlásili rôzne výzvy zamerané na ekologickejší prístup ku každodenným činnostiam. V inšpirovaní mladých po celom Slovensku stále pokračujú a kladú veľký dôraz na prepojenie s celosvetovými aktivitami Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA) a slovenskou skupinou Don Bosco Green. Povzbudiť sa môžete aj vy, konkrétne na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram – @lauramladez).

Aliancia don Bosco Green je vo veľkej miere inšpirovaná výzvou pápeža Františka k zodpovednému životu voči budúcim generáciám z našej obľúbenej encykliky Laudato si

Aliancia don Bosco Green je vo veľkej miere inšpirovaná výzvou pápeža Františka k zodpovednému životu voči budúcim generáciám z našej obľúbenej encykliky Laudato si

Pripojte sa k eko iniciatíve

Aliancia don Bosco Green je vo veľkej miere inšpirovaná výzvou k zodpovednému životu voči budúcim generáciám pápeža Františka z našej obľúbenej encykliky Laudato si. Navyše ekologické posolstvá z Ríma a inšpiratívne videá s myšlienkami budeme môcť sledovať vďaka ADBG a jej slovenským podporovateľom už čoskoro aj v slovenčine. Nový zelený aktivista Ondrej Vargovčík, zodpovedný za preklady pápežových videí do slovenčiny, odporúča hneď niekoľko iniciatív a petícií, ku ktorým sa dnes môžeme pripojiť. Ako uviedol, „spolu s úžasnou planétou sme zdedili (a ešte stále vytvárame) aj obrovskú ekologickú záťaž, na ktorú doplácajú tí najzraniteľnejší z nás a po nás. Preto si vieme pomôcť skromným životným štýlom, modlitbou za stvorenstvo alebo podporovaním láskavých debát, eko iniciatív a petícií (donboscogreen.org – Oficiálna stránka Aliancie don Bosco Green; catholicclimatemovement.global – Svetové katolícke klimatické hnutie a jeho oficiálny video kanál – youtube kanál GCCM; thecatholicpetition.org – Petícia zdravá planéta, zdravé ľudstvo a iné)“.

Aliancia don Bosco Green buduje praktickým príkladom vzťah detí a mládeže k prírode a prostrediu, v ktorom žijú. Rozsah a dopad všetkých aktivít je postavený na kreativite a angažovanosti v jednotlivých strediskách. Závisí to jednoducho od iniciatívy a odhodlania každého z nás. Na ceste k zeleným oratkám a spoločenstvám na Slovensku sprevádza stránka Don Bosco Green Slovensko na Facebooku, kde nájdeme pravidelnú motiváciu a inšpiráciu. V najbližších týždňoch tu dokonca nájdete výzvy spojené s príchodom pápeža Františka na Slovensko. A každý je srdečne vítaný. Ako uvádza ADBG: „Planéta je totiž domovom každého jedného z nás, a preto by sme sa všetci mali zapojiť do budovania zdravého životného prostredia.“

Členovia aliancie sa každý rok pripájajú k aktivitám, ktoré sa realizujú v rámci Svetového dňa životného prostredia, napríklad v roku 2019 v rámci kampane „Nedus našu budúcnosť

Členovia aliancie sa každý rok pripájajú k aktivitám, ktoré sa realizujú v rámci Svetového dňa životného prostredia, napríklad v roku 2019 v rámci kampane „Nedus našu budúcnosť

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Kam ísť? Na západ alebo na východ?

17. november 1989 priniesol veľkú zmenu do našich životov. Tú zmenu je vidieť dnes aj na tomto mieste. Je to hranica medzi Slovenskom a Rakúskom. Bratislavské sídlisko Petržalka sa na tomto mieste úplne dotýka hranice.

Sviečka za nenarodené deti 2023

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

Modlíme sa za Slovensko

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané.