Alejandro Guevara & ADMA

od | dec 27, 2021 | Rozhovory

 

Autor: Sarah Laporta / Preklad: Peter Bicák SDB / Foto: archív

Alejandro Guevara Rodriguez je od septembra 2020 celosvetovým duchovným animátorom Združenia Márie Pomocnice (ADMA). „Saleziánska rodina je rodinou mariánskou a nemôže byť pochopená bez prítomnosti Márie.“

V septembri 2020 si sa stal celosvetovým animátorom ADMA, ako to prežívaš?

Prežívam túto službu s entuziazmom a zároveň so zodpovednosťou. Každý deň sa snažím pripravovať, formovať, prehĺbiť, prečítať to, čo sa týka Márie, dona Bosca, ADMY, pretože musíme ponúknuť kvalitnú službu všetkým bratom a sestrám združenia a ctiteľom našej matky.

Prežívam to s entuziazmom, pretože je to pre mňa ako saleziána nová výzva. Počas môjho saleziánskeho života som pôsobil na provinciálnej úrovni. Teraz mám zodpovednosť na celosvetovej úrovni. Spolubratom som povedal: to, čo bolo v mojej provincii pre mňa niečím veľmi veľkým, teraz je pre mňa malým v porovnaní so súčasnou službou. Vďačnosť, predstavy a zodpovednosť, to sú tri slová, ktoré definujú túto prvú časť mojej služby.

Odkiaľ si začal?

Venoval som sa najmä reálnej situácii ADMA vo svete. Začal som poznávaním duchovných provinciálnych animátorov. Je to skupina, s ktorou úzko spolupracujem. Počas prvých počiatočných mesiacov som mal stretnutie s regiónmi, s duchovnými provinciálnymi animátormi a ďalšie osobné stretnutia s 96 osobami z celého sveta.

Alejandro guevara 02

Don Alejandro Guevara Rodriguez SDB

Aká je ich situácia, ich potreby, výzvy, ktorým musia čeliť, ale predovšetkým som sa chcel dať k dispozícii miestnym združeniam. Zorganizoval som so všetkými mesačnú komunikáciu prostredníctvom mailu. Pomaly pomaličky sa spoznávame a začíname pracovať ako tím. Tieto mesiace pandémie slúžia na položenie základov pre niektoré nové projekty, ktoré uvidia svetlo v nasledujúcich mesiacoch. Nejaké kurzy o Márii Pomocnici, konkrétne v bazilike na Valdoccu, stránky na webe, ktoré budú publikované pri príležitosti mariánskych sviatkov tento rok alebo začiatkom budúceho. A sú aj projekty, ktoré sa postupne pripravujú a v budúcich mesiacoch uzrú svetlo. Pripravujeme projekt, strategický plán na budúce štyri roky pre ADMA vo svete.

V roku 2019 ústredie ADMA v Turíne slávilo 150 rokov svojej existencie. Čo znamená toto výročie?

Táto prvá skupina na Valdoccu založená donom Boscom v roku 1869 je dnes skutočnosťou rozšírenou na piatich kontinentoch. Máme štatistiku, podľa ktorej je 2383 združení ADMA v celom svete s celkovo viac ako stotisíc členmi. Pred 150 rokmi existovala jedna skupina, jedno združenie. Po 150 rokoch je to skutočný rast a rozšírenie.

Alejandro guevara 03

Utrera, Španielsko, Združenie Márie Pomocnice (ADMA) oslávilo 125 rokov života a je najstarším v Španielsku a 17. vo svete

Miestne skupiny sú omladené a oživené. ADMA je združenie, ktoré rastie a šíri sa. Rozrastá sa dovnútra aj navonok. Rastie v duchovnosti na dvoch pilieroch: úcta k Panne Márii Pomocnici kresťanov a tiež k Ježišovi v Oltárnej sviatosti. Rastie aj navonok, pretože rastie v solidárnosti a v službe. Skutočnosť ADMA je dnes bohatšia, krajšia a väčšia, ako keď ju založil don Bosco. Z tohto dôvodu oslavujeme. 150. výročie je dôvodom na oslavu s púťami, akciami, stretnutím pre celé saleziánske Taliansko v októbri.

Je ADMA len modlitba?

Počas pandémie sa ADMA len neprizerala. Bola pripravená pracovať v dvoch smeroch, ako je pohyb srdca, systola a diastola. Na prvom mieste zintenzívnila modlitbu a skupiny rozvíjali nové kreatívne chvíle alebo aspoň nové spôsoby, ako pokračovať v modlitbe a stretávaní. Udialo sa to aj na iných miestach vďaka úspechom v mnohých oblastiach, vďaka rozvoju technológií boli možné chvíle modlitby a slávení prostredníctvom prenosov, chvíle adorácie, skupiny, ktoré sa zjednotili v modlitbe ruženca, kostoly, farnosti, kde je prítomné Združenie Márie Pomocnice, boli pozvané priniesť na všetky miesta a všetkým ľuďom chvíle pokoja a stretnutie s Pánom.

Potom ADMA vyšla v ústrety potrebám mnohých ľudí. Organizovali sa nespočetné iniciatívy solidarity, zbierky potravín pre rodiny v núdzi, finančné zbierky pre najchudobnejších, pomoc rôzneho typu, ako napríklad balíčky s rúškami, pomoc starým, bezplatná preprava na liečbu.

Alejandro guevara 04

Portachuelo, Bolívia, vo farnosti Nepoškvrneného počatia boli traja mladí prijatí za členov združenia ADMA mladí

Veľké množstvo konkrétnych a veľkodušných iniciatív solidárnej pomoci, ktoré nám pripomenuli Máriinu cestu po anjelovom zvestovaní, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete. ADMA sa stala NÁVŠTEVOU počas pandémie a odpovedala v celom svete integrálne: na jednej strane duchovne a na druhej solidárnosťou voči blížnym a núdznym.

Prečo je dnes ADMA dôležitá?

Saleziánska rodina je rodinou mariánskou a nemôže byť pochopená bez prítomnosti Márie. Don Bosco nemôže byť pochopený bez Márie, keďže v celej svojej histórii ju vzýval pod rozličnými titulmi, osobitne v posledných rokoch ako Pomocnica.

Bol to don Bosco, kto nám ako dedičstvo zanechal úctu k Pomocnici. Ako synovia a priatelia dona Bosca sme pozvaní hlásať a šíriť úctu k Pomocnici. Saleziánska duchovnosť sa nedá pochopiť bez Márie. Mária sprevádzala všetky najdôležitejšie udalosti života dona Bosca a saleziánskej rodiny. Je obrovskou výzvou vedieť odpovedať na túto mariánsku úctu dnes.

ADMA je najsilnejšou odpoveďou.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Časopis Rebrík

Určite ste už o ňom počuli. Časopis Rebrík vychádza na Slovensku už viac ako tridsať rokov a je osvedčeným spoločníkom detí v rodine, v škole aj vo farnosti.

Rozhovor s Raymondom

Koncom júna prišiel do saleziánskeho strediska v Prešove Raymond Eugene SDB, ktorý tam strávil polovicu prázdnin. V nasledujúcom rozhovore sa nám trochu predstavil.

Pomáhať, ako najlepšie viem

Petra Jakubcová z Bratislavy – Trnávky koordinuje ubytovanie ukrajinských mám s deťmi na Slovensku. Porozprávala nám o svojich skúsenostiach z tejto práce.