Aldan

od | dec 4, 2021 | Misie

Autor: Ján Krupa / Foto SDB Aldan

Z Aldanu sme sa dlhšie neozvali. Spôsobili to rekonštrukčné práce, ktoré boli a stále ešte prebiehajú. Zima nám už nastúpila v plnom prúde. Našťastie sme stihli dom prekryť a viac nám nezateká. Stavebníci ešte zatepľujú strechu a pomaly sa chceme pustiť aj do ďalšej etapy. Potrebujeme pripraviť nové priestory na bývanie.

Aldan 2021 03

Od septembra tohto roku sme všetci traja, ktorí tu teraz sme (Ján Krupa, Peťo Lorenc a tirocinant Nikolaj Chirkov), nastúpili do spolupráce s jednou z miestnych škôl, kde vyučujeme niektoré predmety alebo skôr vedieme krúžky. Je to pre nás príležitosť byť viac s deťmi a mladými, ktorí k nám teraz pre rekonštrukciu nemôžu chodiť.

Koncom októbra sme si pripomenuli 30 rokov od chvíle, keď do Aldanu prišli naši prví spolubratia. Bola to ich prvá krátka návšteva. Oficiálne si toto jubileum budeme pripomínať na budúci rok. Od roku 1992 tu bratia žijú a pracujú nepretržite. Bolo by fajn, keby to tak aj zostalo. Naše počty v Jakutsku sa však zmenšujú, a preto sa všetci potrebujeme modliť za nové misionárske povolania.

Aldan 2021 02

V októbri nás po šiestich rokoch navštívil aj náš diecézny biskup Kiril Klimovič. V poslednú októbrovú nedeľu udelil sviatosť birmovania štyrom mladým, ktorí sa na to dlhodobo pripravovali. V priebehu týždňa počas bohoslužby posvätil veľký oceľový kríž, ktorý v budúcom roku umiestnime na našej novej zvonici.

Náš tirocinant Nikolaj navštívil Blagoveschensk, kde kedysi študoval aj učil a teraz znovu pomáha na miestnej univerzite s výučbou niektorých predmetov. Ja, keďže som nebol na spoločných duchovných cvičeniach s komunitou, som si urobil súkromné duchovné cvičenia u spolubratov v Jakutsku.

Aldan 2021 04

Momentálne žijeme v očakávaní spolubrata Františka Špánika, ktorý bol pridelený do našej komunity, ale ešte sa tu neukázal. Problém nie je v rehoľnej disciplíne, ale ako vieme, v získaní víz. Teraz sa však zdá, že konečne môže pricestovať. Veríme, že Vianoce prežijeme spoločne. Rovnako pozývame aj misijných dobrovoľníkov- majstrov, ktorí by nám mali pomôcť s rozbehnutými stavebnými prácami.

Aldan 2021 05

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Jakutsk – marec

Koncom januára sme oslávili 50-tku Paľa Piatrova aj vo farnosti, aj v komunite. Teraz máme po jednom zástupcovi v každej dekáde od 30 do 70 rokov.

Auto pre Saleziánov do Azerbajdžanu

Humanitárna organizácia MIVA začala zbierku na kúpu auta pre saleziánov v Azerbajdžane. Aj vy môžete touto cestou zlepšiť dopravné možnosti našich misionárov.