Aldan a Jakutsk

od | nov 4, 2021 | Misie

Text a Foto: SDB Jakutsk

Mesiac október je doma vo vlasti pekným jesenným mesiacom, no tu v Jakutsku je už prakticky začínajúcim zimným mesiacom. Sneh, mráz, severák. Mrazy síce ešte nie sú veľké, tak mínus 10 – 15 °C, ale predsa.

V posledných septembrových dňoch bolo ešte priaznivé počasie pre prácu na našej chate. Otcovi Lacovi Babačovi sa s pomocou brigádnikov podarilo urobiť veľmi pekné dielo. V dome mládeže sa tiež rozbehol život – stretnutia s deťmi a mládežou. Osobitne intenzívne prebieha príprava detí na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania pod vedením otca Laca.

Keďže mesiac október je mesiacom Panny Márie Ružencovej a mesiacom misií, aj tu v Jakutsku sme úmysly našich modlitieb zameriavali na misie všeobecne aj na tú našu.

Aldan a Jakutsk 02

Už koncom septembra a tiež začiatkom októbra boli v našom chráme dve väčšie kultúrne podujatia. Najskôr sa uskutočnil koncert 40-členného speváckeho zboru patriaceho do národnej filharmónie. Potom sme u nás hostili pána organistu Dečebala, ktorý je organistom Irkutskej filharmónie a tiež organistom v katolíckom katedrálnom chráme v Irkutsku. Na oboch podujatiach bolo dosť veľa ľudí, ktorí odchádzali domov spokojní, s bohatým kultúrnym a duchovným zážitkom. Bohu vďaka!

Naša činnosť v oratóriu napriek pandémii prebieha dosť pravidelne v nedeľu popoludní, kde nám s asistenciou pomáhajú aj starší farníci. Okrem toho sa pravidelne stretáva skupinka birmovancov, ktorú animuje o. Jožko Tóth. Dobre sa rozbehli aj krúžky anglického jazyka a krúžky pečenia.

Celé toto obdobie je u nás výrazne poznačené prípravou na príchod nášho diecézneho biskupa Kirilla z Irkutska. Prichádza k nám až po šiestich rokoch, lebo vzdialenosti a tiež pandémia to nedovolili skôr. Otec biskup vyslúži sviatosť birmovania v Aldane a potom v Jakutsku. Bude u nás 10 dní. Ďakujeme Pánovi za túto veľkú milosť a prosíme vás o modlitby, aby aj táto návšteva priniesla bohaté ovocie pre našu misiu. Na misijnú nedeľu otec biskup vo svojej diecéze organizoval finančnú zbierku na podporu chudobných v Burundi. Z tejto krajiny je náš spolubrat Emmanuel, ktorý tu v Jakutsku pôsobil prakticky štyri roky a teraz je už naplno ponorený do štúdií teológie v Turíne.

Aldan a Jakutsk 03

S radosťou očakávame koncom mesiaca návrat o. Pavla Michalku z dovolenky, aby sa zasa o. Jožko mohol vrátiť zo zdravotných dôvodov na Slovensko.

Drahí spolubratia, všetci máme účasť na misijnom poslaní Cirkvi. My tu v Jakutsku k ľuďom, ktorí často vôbec nepočuli o Kristovi. No uvedomujeme si, že bez vašej materiálnej i duchovnej podpory by sme to nedali. Vďaka vám za to!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Pozdrav z Azerbajdžanu

Milí spolubratia, príbuzní a dobrodinci misie v Azerbajdžane. Srdečne vás všetkých a každého osobne pozdravujem vo veľkonočnej oktáve. Tento rok som azda prvýkrát v živote nestihol do sviatkov poslať žiaden pozdrav.

Jakutsk

V našom oratku a mládežníckom stredisku sme pokračovali v pravidelných, najmä víkendových aktivitách. Oteplilo sa nám na príjemných – 20, a preto sme využili dary tohto prostredia a boli sme sa korčuľovať.

Tehlička 2023 – Angola, Huambo

Saleziáni v Angole otvárajú novú prítomnosť v meste Huambo. Je to miliónové mesto, 600 km od Atlantického oceánu vo vnútrozemí Angoly.

Jakutsk

Na slávnosť dona Bosca sa na liturgickom slávení v našom kostole zúčastnila pekná skupina ľudí a v priestoroch domu mládeže sa popoludní vystriedala asi stovka návštevníkov.