Aktuálna situácia na hranici s Ukrajinou

od | mar 1, 2022 | Slovensko

 

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku posiela aktuálnu správu, ktorú máme od rehoľných sestier zo slovensko-ukrajinskej hranice.

1. Tu je k dispozícii link – Modlitbová reťaz za Ukrajinu.

2. Preposielam vám aktuálnu správu, ktorú máme od sestier zo slovensko-ukrajinskej hranice:

  • Na viacerých miestach je potrebná pomoc ukrajinsko hovoriacich – nejde o nejaké „veľké tlmočenie“ – iba vedieť sa jednoducho prihovoriť, povzbudiť, prejaviť záujem… tak nám to predstavili sestry, ktoré tam dnes boli a vidia, že toto je teraz dosť potrebné, lebo už začínajú prichádzať ľudia zasiahnutí vojnou od Kyjeva, Charkova… a potrebujú byť oslovení, zakúsiť blízkosť, ponúknuť, čo potrebujú, príp. sa ich hneď popýtať, či majú niekoho, kto ich odvezie, nasmerovať ich do bezpečia…
  • Veľkou pomocou by bolo aj poskytnutie krátkodobého ubytovania (1-2 noci) aj pre 1 rodinku / alebo cca 5-6 osôb, pre ktorých majú prísť príbuzní z Čiech, či Nemecka…, ale zostávajú na určitý čas „visieť“ – prosím, ak máte takéto kapacity vo vašich priestoroch, pošlite nám adresu a kontakt na osobu, na ktorú by bola možnosť sa v tomto prípade obrátiť. Áno, z viacerých reholí sme už dostali informácie, prihlásili ste sa cez formulár, ale ak by ešte boli v našich kláštoroch aj takéto krátkodobé možnosti prenocovania (zvlášť na východe), ozvite sa. Vďaka!

3. Rada Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa na svojom zasadaní v sobotu 26. 2. 2022 zaoberala krízovou situáciou na Ukrajine. Po konzultácii s otcom biskupom Mons. Haľkom, ktorý vedie Radu pre migrantov a utečencov pri KBS, sme sa dohodli, že aj rehole, ktoré chcú poskytnúť pomoc pri ubytovaní ukrajinských utečencov sa budú registrovať cez portál zverejnený na TK KBS.

Kvrps 02

 

Chceme vás však zároveň poprosiť, aby ste aj nám na KVRPS poslali informáciu o vami ponúknutej pomoci s ubytovaním alebo aj inej pomoci na adresu sekretariátu (sekretariat@kvrps.sk). Viaceré inštitúcie sa na nás obracajú s prosbou o poskytnutie týchto informácií.

Podľa slov ministra financií SR: Ktokoľvek (teda súkromná osoba alebo majiteľ penziónu, hotela alebo samospráva, charita, cirkev), kto sa rozhodne ubytovať utečenca z Ukrajiny dostane príspevok 100 eur mesačne na dieťa a 200 eur mesačne na dospelú osobu. (Zdroj: www.teraz.sk.)

Tiež by sme potrebovali zistiť koľko členov/rehoľných komunít máme aktuálne na Ukrajine a akú pomoc konkrétne potrebujú, aby sme mohli skoordinovať naše sily a možnosti. Aj samotné Ministerstvo zahraničných vecí sa na nás obrátilo s otázkou koľkí slovenskí občania – rehoľníci zostali na území Ukrajiny. Pošlite nám prosím obratom aj túto informáciu s uvedením miesta ich pobytu. VĎAKA!

Podľa našich posledných informácií od rehoľníkov, ktorí sú už priamo na slovensko-ukrajinskej hranici vieme, že je tam potrebný personál, ktorý ovláda ukrajinský jazyk, psychológovia a z materiálnych veci okrem potravín rýchleho občerstvenia aj obväzy a základné lieky.

Verím, že každý z nás sa cítime dotknutý touto situáciou a vynaložíme všetko úsilie, aby sme pomohli či už duchovne svojou modlitbou (možnosť tiež zapojiť sa do modlitbovej reťaze), alebo aj konkrétnou personálnou či materiálnou pomocou.

S vďakou za vašu pomoc a disponibilitu

P. Juraj Ďurnek SchP, predseda KVRPS

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Modlíme sa za Slovensko

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané.

Miništrantská bodka za prázdninami 2023

Drahý don Titus, vyše 100 miništrantov, veľa kňazov, rodičov i priateľov miništrantov ti prišlo vzdať úctu a poprosiť o orodovanie, aby zvládli nový školský rok a tiež aby našli svoje povolanie.

Manželské stretnutia

V Banskej Bystrici prebieha letný kurz Manželských stretnutí. Je to druhý turnus tohto leta, uskutočňuje sa v dňoch 22. – 29. júl.