Ako môžu byť naše projekty úspešné?

od | nov 2, 2022 | Časopis 6/2022, Misie

 

Autor: Štefan Kormančík SDB / Foto: Misijné oddelenie SDB

Značnú časť augusta a septembra som strávil v Tanzánii v mestečku Mafinga a v Južnom Sudáne v Gumbo, čo je časť hlavného mesta Juby. Na tieto miesta som pricestoval spolu s našimi dobrovoľníčkami, ktoré v nich prežijú nasledujúci rok.

Zároveň to bola kontrolná návšteva, ako idú projekty, ktoré podporujú súkromní darcovia, ale aj vláda zo Slovenska cez program Slovak Aid.

Misie 11 022 01

Veľká prestávka v škole, Gumbo, Južný Sudán; školu vedú sestry FMA; žiaci čakajú na obed

V Mafinge okrem toho, že naše tri dobrovoľníčky Laura, Anežka a Petra vyučujú v škole, paralelne „bežia“ hneď tri jablkové sady. Každý z nich je v iných podmienkach a s inými výsledkami.

V Gumbo je to podpora škôl cez adopciu tried a zároveň už deväťmesačná snaha zaregistrovať v ich strednej odbornej škole Cisco Network akadémiu, aby žiaci dostali možnosť získať aj túto perspektívnu profesiu. Azda sa to podarí a v Južnom Sudáne tak bude prvá Network Academy s hrdým názvom Don Bosco VTC Gumbo. Na tomto mieste pôsobia dve dobrovoľníčky z minulého ročníka – Veronika a Alexandra a zároveň sem prišli na svoju ročnú službu aj Anička a ďalšia Veronika. Trochu to spôsobuje problém, ako ich budú rozlišovať. Je tu návrh: stará Veronika a nová Veronika, ďalší je malá a veľká. Ako to pri jazykových otázkach býva, život rozhodne sám, ktorý variant sa ujme.

Misie 11 022 02

Plagát pripravený na plánovanú návštevu Svätého Otca, ktorá sa však presunula na budúci rok; naše dobrovoľníčky: Veronika S., Anička, Saska, Veronika M., ja

Keďže takéto návštevy a hodnotenia sú náplňou mojej práce už siedmy rok, začínam získavať skúsenosti. Poznatok získaný počas tohto leta som sformuloval takto:

Pre úspešný projekt sú potrebné tri veci:
1. Usilovná práca. Je to základ úspechu, ale sama o sebe nestačí.
2. Vedomosti. Skutočné vedomosti. Nie to, čo si človek prečíta z neznámeho zdroja na Facebooku alebo čo mu podstrčí YouTube ako reklamu. Skutočné, solídne skúsenosti a postupy doplnené neustálym preverovaním a kritickým hľadaním stále účinnejších krokov.
3. Požehnanie. Vidieť to nielen v projektoch, ktoré vedú veriaci ľudia. Je to výrazne prítomné aj v tých, ktoré vedú neveriaci. Ide o pokorné vedomie toho, že aj keď pracujem usilovne a mám dobré postupy, pre výsledok potrebujem požehnanie. Potrebujem spolupatričnosť ľudí, prírody a Boha.

Misie 11 022 03

Deti s obedom skryté v tieni pred horúcim slnkom

Som rád, že mám možnosť podeliť sa s vami prostredníctvom tejto misijnej rubriky, a tak aj vy už viete, ako môžu byť vaše projekty úspešné.

Prosím o modlitby za našich misijných dobrovoľníkov a za celú našu činnosť, aby bola skutočne úspešná.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Pozdrav z Azerbajdžanu

Milí spolubratia, príbuzní a dobrodinci misie v Azerbajdžane. Srdečne vás všetkých a každého osobne pozdravujem vo veľkonočnej oktáve. Tento rok som azda prvýkrát v živote nestihol do sviatkov poslať žiaden pozdrav.

Jakutsk

V našom oratku a mládežníckom stredisku sme pokračovali v pravidelných, najmä víkendových aktivitách. Oteplilo sa nám na príjemných – 20, a preto sme využili dary tohto prostredia a boli sme sa korčuľovať.

Tehlička 2023 – Angola, Huambo

Saleziáni v Angole otvárajú novú prítomnosť v meste Huambo. Je to miliónové mesto, 600 km od Atlantického oceánu vo vnútrozemí Angoly.

Jakutsk

Na slávnosť dona Bosca sa na liturgickom slávení v našom kostole zúčastnila pekná skupina ľudí a v priestoroch domu mládeže sa popoludní vystriedala asi stovka návštevníkov.