Ako Mária ovplyvnila naše životy

od | júl 8, 2022 | Časopis 4/2022, Saleziánska rodina

 

Spracovala: Gabriela Bauerová FMA / Foto: Vladimír Siekel

Prinášame vám svedectvá piatich žien, ktorých život ovplyvnila Panna Mária a ktoré sa jej zasvätili prísľubmi v Združení Márie Pomocnice – ADME.

O ADME som prvýkrát počula asi pred tromi rokmi, keď sa v Dubnici nad Váhom konala oslava 150. výročia jej založenia. Dovtedy som netušila, že takéto združenie existuje, a ani jeho názov mi veľa nehovoril. O niekoľko mesiacov neskôr mi sestra Gabika Bauerová FMA porozprávala viac o tomto združení a pozvala ma na prvé stretko. Prekvapila ma dobrosrdečnosť a milé prijatie zo strany členov ADMY. Modlitba ruženca, svätá omša, príhovor kňaza, ale aj vzájomné podelenie sa ma napĺňali pokojom a radosťou. Postupne vo mne rástla túžba patriť do Združenia Márie Pomocnice. Spolu s ďalšími štyrmi kandidátkami sme sa na formačných stretkách začali pripravovať na zloženie prísľubov.

Adma 07 2022 02

Počas dvoch rokov sme sa oboznamovali so životom dona Bosca, s jeho oddanosťou Panne Márii Pomocnici, s históriou i súčasným poslaním ADMY. Prechádzali sme si Pravidlá Združenia, spoznávali povinnosti, ale i milosti a dobrá plynúce pre jeho členov. Dlho očakávaný deň slávnostného prijatia do Združenia Márie Pomocnice spojenený so zložením prísľubov nadišiel 19. marca 2022 na Sviatok svätého Jozefa. Pripravili sme všetko potrebné, ale hlavne svoje duše generálnou svätou spoveďou. Na slávnosť sme pozvali svojich najbližších a celú saleziánsku rodinu.
Veľmi ma tešila prítomnosť mojich detí. Milým prekvapením bola aj prítomnosť členov ADMY z Oravy, Banskej Bystrice a zo Žiliny, ktorí prišli, aby s nami prežili tieto chvíle. Po liturgii slova a krásnom príhovore dona Pavla Gracha SDB o modlitbe nastal čas, aby sme sa odovzdali do rúk Panny Márie Pomocnice. Postupne zaznievali naše mená a my sme prichádzali dopredu pred oltár. Spoločne sme odpovedali na otázky kňaza a predniesli slová prísľubov. Dojmy z tejto slávnosti, sprevádzané radosťou, vo mne doznievali ešte niekoľko dní. Veľa vecí som si uvedomila až s odstupom času. Napríklad to, že Mária sa takto oficiálne stala mojou Mamou (tú pozemskú už nemám niekoľko rokov) a don Bosco ma prijal do svojej veľkej rodiny…
(Gabriela Mačinová)

Už od detstva som patrila k nášmu dubnickému kostolu. Všetok voľný čas som trávila v saleziánskej rodine. Teraz sú už moje deti dospelé a ja som pocítila túžbu opäť patriť do „nejakého“ spoločenstva. Vždy ma veľmi priťahovala Panna Mária, pretože je mi vzorom v láske, v službe k blížnym, najmä k trpiacim. Verím, že práve ona ma pozvala do spoločenstva ADMA, kde som 19. marca 2022 zložila prísľuby. Na našich formačných stretnutiach som s úžasom vnímala, ako moje spolukandidátky rastú vo viere. Bola som povzbudená, ako pozývajú Ježiša a Máriu Pomocnicu do svojich neľahkých životných situácií. Ja osobne tiež veľmi vďačím Pánovi za obnovu môjho manželstva po ôsmich rokoch krízy. Prostredníctvom Márie Pomocnice a svätého Jozefa sme spolu s manželom vďačnými svedkami tohto – odvážim sa povedať – zázraku, pretože nám ho vyprosili práve oni.
(Tatiana Filipková)

Adma 07 2022 03

Moje členstvo v spoločenstve ADMA vnímam ako Božiu milosť a dar, vďaka ktorému sa prehlbuje môj osobný vzťah s Ježišom a s Pannou Máriou. Mám radosť, že som sa spriatelila so skupinou kresťanov, s ktorými ma spája silné duchovné puto. Naše vzájomné vzťahy sa snažíme prežívať v láske a v porozumení. Spoločnými modlitbami si vyprosujeme potrebnú Božiu pomoc a posilu do našich životov.
(Anna Vančová)

Božia láska si ma pritiahla, aby ma formovala. Nová sila, vzájomné povzbudenie, duchovné puto a  spoločné modlitby  sú hodnoty, ktoré som našla  v našom spoločenstve ADMA. Som vďačná, že v ňom môžem byť a tak obohacovať môj život Božím pokojom a láskou k Panne Márii. Mám tiež možnosť naberať skúsenosti od úžasných ľudí, kde nachádzam spolupatričnosť, vzájomnú dôveru, pomoc a povzbudenie.
(Daniela Bieliková)

Adma 07 2022 04

Do ADMY ma priviedla túžba viac spojiť svoj život s Pannou Máriou, ktorá vždy mala vzácne miesto v mojom živote. Jej vďačím za to, že som tým, kým som. Na prvých stretnutiach s ostatnými členmi ma oslovila atmosféra lásky, prijatia, ústretovosti, služby a obetavosti.. Modlitba sv.ruženca ma napĺňala pokojom a radosťou. Vážila som si prítomnosť kňaza, možnosť prežívať spoločenstvo s Ježišom a ostatnými členmi Združenia na sv. omši. Stretla som tu vzácnych ľudí a verím, že nás Panna Mária bude viesť, vychovávať a chrániť, aby sme boli darom pre seba navzájom, ale aj  pre svojich blízkych a okolie.
(Tatiana Barteková)

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie