Ako bojovať s pokušeniami?

od | mar 7, 2022 | Duchovnosť

 

Autor: Marián Husár SDB / Foto: Unsplash

Otcovia púšte zdôrazňujú, aby sme v bojoch s pokušeniami nestrácali pokoj a energiu falošným obviňovaním sa. Pokušenia, najrôznejšie fantázie i myšlienky sú ako vietor, ktorý môže nečakane prichádzať.

Jeden mních, ktorého veľmi trápili najrôznejšie myšlienky a hriešne fantázie, prišiel smutný za svojím duchovným otcom pýtať si radu: „Otče, už neviem čo robiť. Prenasledujú ma najstrašnejšie myšlienky a fantázie. Ako ich ovládnuť?“ Duchovný otec ho vzal na strechu vysokého domu. Fúkal silný vietor. „Čo cítiš?“ spýtal sa ho. „Silný víchor,“ znela úprimná odpoveď. „Teraz ovládni a spútaj ho.“ vyzval ho duchovný otec. „To sa nedá,“ odvetil nešťastný mních. „No vidíš, tak sa nedajú ovládnuť a potlačiť ani myšlienky a pokušenia. Sú ako vietor, ktorý príde i odíde.“

Preto zostaňme pokojní, keď sa pokušenie objaví. Nie je dobré venovať mu prehnanú pozornosť a „násilne“ ho odrážať. Pokušenia sa zbavím paradoxne tak, že mu nevenujem pozornosť, ešte viac sa primknem k Pánovi a poprosím ho o pomoc. Boh nezachraňuje od pokušenia, ale v pokušení. Pokušenia patria k životu človeka. Mal ich dokonca aj Ježiš.

Keď duchovne napredujem, môžem rátať so silnými, niekedy nečakanými pokušeniami, ktorými ma bude chcieť Zlý znechutiť a zviesť z pravej cesty. Inokedy budú jeho pokúšania nenápadné a úlisné. Môže mi predkladať aj naoko vznešené pozvania, podporovať ma v duchovných snahách a morálnych výkonoch, aby ma postupne očaril mojím vlastným egom a tak voviedol k ilúzii, že spásu si môžem kúpiť, zaslúžiť vlastnými silami.

Vymenujem niekoľko užitočných rád od duchovných autorov, ktoré nám môžu pomôcť, keď sme pokúšaní. Budem sa pridržiavať syntézy, ktorú urobil pred rokmi páter Milan Bubák SVD.

1. Pokušenia neskrývajme – Buďme úprimní a transparentní a zverme sa nejakému duchovnému človekovi, ktorý je schopný nás pochopiť, s akým „zlým našepkávaním“ k nám démon prichádza. Potvrdzuje to skúsenosť viacerých svätcov. Napríklad svätá Terézia píše, že bola oslobodená z pokušenia, ak za niekým zašla a o tom pokušení mu povedala. Cítila sa síce veľmi trápne, ale vo chvíli, keď o ňom prehovorila, pokušenie zmizlo. Otcovia púšte tiež opisujú podrobne tento jav. To, čo nás chce vnútorne nahlodávať a ničiť, keď je vypovedané, neraz zmizne, ako keď sa had, ktorý sa dostal z temnej diery na slnko, rýchlo odplazí. Keď „vložíme“ problém do slov, určitým spôsobom ho ovládneme, získame potrebný nadhľad, no najmä vystavíme ho svetlu premieňajúcej Božej milosti. Keď sa priblížime k Svetlu, temnota zanikne.

2. Objavme v pokušení lož – Diabol je majster poloprávd, ktorými nás chce popliesť a potom znechutiť a po páde nám nahovoriť, akí sme v jadre zlí. Neuverme mu.

Pokusenie 03 2022 02

3. Je dobré pomenovať si pokušenie, o aký druh ide. Priznať si ho. Už samotné meno prinesie často úľavu. Zbadáme pri tom, že mnoho ľudí prešlo cez podobné ťažkosti.

4. V pokušení choďme vždy opačným smerom. Mám pokušenie nemodliť sa, pustím sa do modlitby s ešte väčšou vervou 🙂.

5. Nerobme nikdy nejaké vážne zmeny vo chvíľach, kedy prežívame krízu, alebo vnútornú tmu. Vytrvajme tam, kde sme. Plňme si tie povinnosti, ktoré máme.

6. Dajme súhlas ku skúške – „Dobre som teda pokúšaný. Toto je pre mňa čas, aby som bojoval. Ježiš bol tiež pokúšaný i svätí boli pokúšaní. Prečo by som ja mal byť výnimka v tom, že budem od pokušenia ušetrený.“

7. Verne vytrvajme v láske. Je ľahké milovať, keď všetko ide ako po masle. Ale láska sa odskúša, prehĺbi, očisťuje práve, keď prídu ťažkosti a pokušenia a my verne vytrváme.

8. Snažme sa vidieť svetlo na konci tunela – Každá tma raz skončí. Z každého tunela raz výjdeme. Každá kríza, utrpenie, pochybnosť, má svoj limit, koniec. Aj ten najťažší čas, keď nevidím východisko, trvá iba dočasne. Ťažkosti sú prechodné a niekedy môžu byť predohrou väčšieho daru.

Ak máme trpezlivosť sami so sebou a pristupujeme k sebe s láskou, aj vtedy, keď to nie je ľahké, sme na jednej z účinných ciest, ako prekonať skleslosť. Boh túži, aby sme si uvedomili svoju závislosť od neho: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Ján 15, 5).

Pokusenie 03 2022 03 - don Bosco dnes

9. Nepoddajme sa strachu – Taktika Zlého ducha je zastrašiť nás, ohrozovať nás podobne, ako to robí priviazaný pes – hlučne a zúrivo breše, cerí zuby). Ale my dobre vieme, že všetky tieto praktiky sú nanič, pretože je priviazaný. My patríme Pánu Bohu. Preto, keď sme v pokušeniach, neprestaňme hľadieť do Pánovej tváre. Pán nás miluje a nedovolí nás skúšať nad naše sily.

10. V pokušeniach je veľa lži, ale je tam aj kus pravdy – dané pokušenie nám poukazuje na našu slabosť, na našu Achillovu pätu, kde sme krehkí. Keď to spoznám, môžem v danej oblasti na sebe pracovať.

11. Jednotlivé druhy pokušení v našom živote majú rovnakú šablónu – určitý, presne opakovaný postup a správanie. Keď túto šablónu odhalím, môže mi to veľmi pomôcť.

12. Pokušenia sú normálnymi prostriedkami duchovného rastu. Sú znakom, že žijeme, znakom, že nezostávame stáť na mieste. Učia nás, aby sme vynaložili námahu, pozbierali svoju duchovnú energiu, aby sme reagovali na výzvy od Pána, aby sme sa k nemu obracali v pokore, opierali sa o neho a učili sa mu dôverovať a odovzdávať sa. Sv. Pavol to pekne vyjadril, keď povedal: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Mária a Jozef, nevesta a ženích

Nazaret by sa dal právom nazvať „domom čistej lásky“. Cirkev venuje osobitný priestor „čistej láske“ v Mariánskom misáli slávnosťou venovanou „Márii, Matke čistej lásky“.

Sväté schody – Scala Sacra

Popri zastaveniach krížovej cesty na košickej Kalvárii majú pútnici možnosť zastaviť sa a rozjímať o pašiových udalostiach aj na Svätých schodoch. Tie pozývajú v osobnej modlitbe a kajúcej pobožnosti, kľačiac vyjsť po všetkých stupňoch schodov až nahor.

Sen z deviatich rokov – obraz a realita

Sen dona Bosca z deviatich rokov nebol pre malého Janka veľmi zrozumiteľný. Zostal smutný až do konca, najmä preto, že nerozumel ani obrazu, ktorý mu ponúkla pred oči tajomná Pani.