Aká je úloha a postava rehoľného kňaza v dnešnom svete?

od | dec 3, 2022 | Slovensko

 

Do tejto otázky by sa dalo zhrnúť motto stretnutia mladých rehoľných kňazov, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16. novembra v Badíne.

Zúčastnili sa na ňom spolubratia z piatich reholí (františkáni, kapucíni, piaristi, saleziáni a vincentíni). Tematicky stretnutie zastrešoval bývalý hlavný predstavený saleziánov a predseda únie generálnych predstavených Pascual Chávez Villanueva SDB, ktorý je okrem iného odborníkom v biblistike a teológii zasväteného života.

Rehoľníci s ním absolvovali dve prednášky: Kristus – Dobrý pastier ako vzor kňaza a Čo znamená byť kňazom dnes. Po každej z nich bol priestor na osobnú reflexiu. Aktuálnosť tém sa ukazovala aj cez viac ako hodinové delenie sa po každej prednáške a diskusiu s prednášateľom v pléne. Atmosféru umocňovali aj spoločné prežité modlitby a sväté omše v seminárnej kaplnke. Stretnutie bolo obohatené o bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne rozprávanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční opäť o rok v novembri.

Stretnutie direktorov

V rodinnom duchu pokračovalo stretnutie s donom Pascualom Chávezom v Badíne aj s direktormi SDB spolu s direktorkami FMA. Všetkých zaujala duchovná hĺbka, svetový rozhľad a pokorná múdrosť, s akou sa don Chávez prihovoril účastníkom stretnutia.

Knazi 12 2022 02

Názvy a obsahy tém – Bratský život ako miesto ľudského dozrievania; Služba animácie a riadenia; Očakávania spolubratov od direktora; Nové víno do nových mechov; ako aj nádherná a hlboko oslovujúca meditácia na tému Umenie milovať otvorili panorámu povzbudenia a radostného vykročenia a zároveň vďačnosti. Spoločné chvíle diskusií, podelenia sa, animovanej liturgie pomohli načerpať silu a odvahu v pokračovaní služby direktora v saleziánskych dielach.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Hudobný festival Lumen

Festival Lumen v Trnave sa už blíži. Uskutoční sa 9. – 10. júna 2023. V tomto príspevku vám prinášame Duchovný program – prehľad všetkých omší, spovedania a adorácií.

História bratislavskej lurdskej jaskynky

Necelý kilometer od jednej z najrušnejších ulíc Bratislavy sa nachádza azda najpokojnejší kút nášho hlavného mesta. Toto tiché miesto bolo vystavané v opustenom kameňolome, z ktorého sa ťažilo na výstavbu neďalekej Kaplnky Panny Márie Snežnej.

Výmenná burza na Miletičovej

Mamičky v Bratislave na Miletičovej uskutočnili v sobotu 1. apríla 2023 výmennú burzu. Ľudia priniesli svoje veci, ktoré chceli podarovať a mohli si zobrať iné, ktoré potrebovali.

Hudobný festival Lumen

Festival Lumen je výnimočný vďaka svojej snahe o vytvorenie príjemnej atmosféry medzi ľuďmi. Vytvára priestor pre vzájomné spoznanie sa. Ponúka možnosť zažiť stretnutie s Ježišom Kristom.