Aká je úloha a postava rehoľného kňaza v dnešnom svete?

od | dec 3, 2022 | Slovensko

 

Do tejto otázky by sa dalo zhrnúť motto stretnutia mladých rehoľných kňazov, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16. novembra v Badíne.

Zúčastnili sa na ňom spolubratia z piatich reholí (františkáni, kapucíni, piaristi, saleziáni a vincentíni). Tematicky stretnutie zastrešoval bývalý hlavný predstavený saleziánov a predseda únie generálnych predstavených Pascual Chávez Villanueva SDB, ktorý je okrem iného odborníkom v biblistike a teológii zasväteného života.

Rehoľníci s ním absolvovali dve prednášky: Kristus – Dobrý pastier ako vzor kňaza a Čo znamená byť kňazom dnes. Po každej z nich bol priestor na osobnú reflexiu. Aktuálnosť tém sa ukazovala aj cez viac ako hodinové delenie sa po každej prednáške a diskusiu s prednášateľom v pléne. Atmosféru umocňovali aj spoločné prežité modlitby a sväté omše v seminárnej kaplnke. Stretnutie bolo obohatené o bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne rozprávanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční opäť o rok v novembri.

Stretnutie direktorov

V rodinnom duchu pokračovalo stretnutie s donom Pascualom Chávezom v Badíne aj s direktormi SDB spolu s direktorkami FMA. Všetkých zaujala duchovná hĺbka, svetový rozhľad a pokorná múdrosť, s akou sa don Chávez prihovoril účastníkom stretnutia.

Knazi 12 2022 02

Názvy a obsahy tém – Bratský život ako miesto ľudského dozrievania; Služba animácie a riadenia; Očakávania spolubratov od direktora; Nové víno do nových mechov; ako aj nádherná a hlboko oslovujúca meditácia na tému Umenie milovať otvorili panorámu povzbudenia a radostného vykročenia a zároveň vďačnosti. Spoločné chvíle diskusií, podelenia sa, animovanej liturgie pomohli načerpať silu a odvahu v pokračovaní služby direktora v saleziánskych dielach.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Biely plášť Artemide Zatti

Pre milovníkov bežeckého lyžovania u saleziánov v Žiline. 3. februára 2024 o 7:30 hod. Príďte sa nadýchať čerstvého vzduchu a rozhýbať sa.