Aj tohto roku príde svätý Mikuláš

od | dec 1, 2022 | Duchovnosť

 

Foto: Pixabay

Svätý Mikuláš z Mýry (z Bari)

biskup
(zomrel okolo r. 350)
Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov

Svätý Mikuláš Mýrsky patrí medzi najpopulárnejších svätých. Jeho úcta sa rozšírila v celej Cirkvi, ale zvlášť silná bola a doteraz je na Východe, najmä v Rusku. Tam má „svjatyj Nikolaj“ medzi svätými celkom osobitné miesto.

Napriek popularite nevieme veľa o skutočnom živote tohto obľúbeného svätca. Narodil sa niekedy okolo roku 270, a to pravdepodobne v Patare, na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre (terajšia obec Dembre v južnom Turecku).

Z jeho životopisov je známa epizóda, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ sa azda odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby nezbadali, kto im ich dáva. Niektoré životopisy hovoria, ako svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných námorníkov, ako odvrátil od svojho mesta hlad, ako vzkriesil zabitých klerikov.

Mikulas 12 2022 02

V podobe, v akej sa tieto rozprávania zachovali, ich možno zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť historické jadro. Okrem toho niektoré epizódy v životopisoch sv. Mikuláša sú prevzaté zo života iných osobností, ktoré mali to isté meno. Ako príklad možno uviesť opáta Mikuláša z kláštora Sion pri Mýre, ktorý sa neskôr tiež stal biskupom (zomrel r. 564).

Napriek všetkej kritickej obozretnosti a výhradám treba pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu.

Sv. Mikuláš Mýrsky zomrel niekedy medzi rokmi 345 a 352. Pochovali ho v mýrskom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087.

V 11. storočí však Mýru obsadili moslimovia, a tak sa uskutočnila v roku 1087 zvláštna výprava z juhotalianskeho prístavu Bari, ktorá ich previezla do svojho mesta. Tam vystavili nový kostol zasvätený sv. Mikulášovi, do ktorého uložili svätcove telesné pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Mýry nazýva aj sv. Mikuláš z Bari.

Mikulas 12 2022 03

Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole postavený chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si uctievali v celom vtedajšom známom kresťanskom svete. Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje častejšie než obraz kohokoľvek iného.

Na Východe sa úcta sv. Mikuláša Mýrskeho rozšírila už v 6. storočí. Na kresťanský Západ sa dostala prostredníctvom italogréckych cirkevných obcí a vzrástla najmä po prenesení svätcových ostatkov do Bari. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v Anglicku zasvätených skoro štyristo kostolov.

Zdroj: Rajmund Ondruš S. J.: Dosiahli cieľ, Rím 1984

 

Mikulas 12 2022 04

Príbeh zo života sv. Mikuláša

Jedného večera sa sv. Mikuláš, ktorý chodil rád medzi ľudí, prechádzal po meste. Ako šiel popod jedno okno, počul, ako dnu narieka nejaký otec, že nemá ani na živobytie, nieto ešte na veno svojim trom dcéram, aby sa mohli vydať a pokojne žiť. Otec sa preto rozhodol, že zo svojich troch dcér urobí neviestky, lebo im kvôli chýbajúcemu venu nemohol nájsť ženíchov.

Svätý Mikuláš sa ticho vrátil domov, kde mal práve tri mešce peňazí od istého boháča. Vzal prvý a vhodil ho do toho otvoreného okna. Druhý večer tak spravil s druhým mešcom a tretí večer s tretím.

Lenže … vtedy už na neznámeho darcu tíško za rohom domu čakal onen otec, pretože sa mu chcel poďakovať za pomoc. Uvidel, že darcom je ich milovaný biskup Mikuláš. Hneď k nemu pribehol a nemohol sa vynaďakovať. Lenže sv. Mikuláš ho prosil, aby nikomu o tom nehovoril. Nechcel, aby mu ľudia ďakovali, ale Bohu, ktorý sa o každého stará – práve tak, ako i jemu dal cez boháča tie 3 mešce, aby nimi pomohol. Ale otec mal takú radosť, že o dare sv. Mikuláša povedal vari každému v mestečku. A od tých čias sa na sv. Mikuláša v noci obdarúva…

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Boží služobník, kňaz Alfonz Paulen

Jedného dňa Alfonz obdržal žiadosť, či by prijal k sebe na faru saleziána Titusa Zemana, nakoľko iní farári kvôli obavám z prenasledovania to odmietli. Otec Alfonz videl aj v Titusovi trpiaceho Krista v núdzi a rozhodol sa prijať ho za kaplána.

Pôvod mena „Pomocnica kresťanov“

Meno môže byť veľavravné. Vyjadruje už od pradávna podstatu osoby. Nie je možné historicky zistiť, kedy sa po prvýkrát v živote Cirkvi objavilo oslovenie „Pomocnica kresťanov“.

Pozerať sa na svet očami múdrosti

Pápež František venuje 241. odsek encykliky Laudato Sì vzťahu medzi Pannou Máriou a jej starostlivosťou o stvorenstvo. Vyzdvihuje najmä Máriino chápanie a stráženie pravého zmyslu všetkých vecí.

Anka inšpiruje aj po 80-tich rokoch

Vysoká nad Uhom. Malebná dedinka na juhu Dolného Zemplína. Možno niektorí ´západniari´ by povedali, že je na konci sveta. No napriek svojej polohe dokáže ponúknuť nezabudnuteľné zážitky.