Adventný coverDar

od | dec 1, 2021 | Osobitný článok

 

Očakávanie narodenia Ježiša Krista

podcasty s františkánmi

Adventný coverDar je názov malého projektu bratov františkánov a ich priateľov pre adventné obdobie. Inšpirovaní tradíciou jednej z foriem očakávania narodenia nášho Spasiteľa chceme ľuďom každodenne ponúknuť ako dar myšlienku a pieseň. Názov projektu odkazuje na dve veci – potrebu byť si vzájomne darom, skrze to, čo v sebe nosíme (poznanie či talenty) a zároveň potrebu nášho každodenného, autentického a vôbec nie dokonalého spôsobu darovania. To je pre nás vlastne odkaz Vianoc.

Cover je známy anglický termín označujúci novú verziu hudobného prevedenia už známej piesne. Zároveň tento termín zdôrazňuje, že iba jedna verzia nahrávky môže byť originálna, ostatné sú iba jej alternatívami alebo tej originálnej vzdávajú akúsi poctu.

Je to teda pocta Bohu a hodnotám, ktoré nám odovzdáva Kristovo evanjelium, pocta známym i neznámym autorom piesní. Tak piesne, ako aj myšlienky sú iba ďalšou verziou čohosi už známeho a veľmi hodnotného.

Adventny cover dar 02

Cieľom tejto adventnej iniciatívy je povzbudiť, možno i nastoliť určitú otázku, ale hlavne potešiť všetkých počas náročnej covidovej doby známou piesňou, ktorú si každý môže pohmkávať počas celého dňa. Zamyslenia sú doplnené o vizuálny prvok v podobe originálnych grafík, ktoré upriamujú pozornosť na kľúčovú myšlienku daného dielu podcastu.

Intenzívne nahrávanie gospelových piesní sa uskutočnilo vo františkánskom Kostole sv. Jozefa v Beckove. Napriek dobrej atmosfére malo však viacero úskalí, ktoré bolo nutné prekonať. Klavirista Pali, počas samotného nahrávania často opakoval zvolanie: „Tešme sa!“. Toto heslo sa veľmi rýchlo stalo akýmsi „mottom“ celého adventného projektu. Vďaka patrí všetkým takýmto ľuďom, ktorí nám to denne pripomínajú a vracajú nás späť k podstatnému. Čosi podobné je aj cieľom predkladaného adventného coverDaru – kráčať spolu adventom 2021 a tešiť sa, lebo napriek všetkému – je prečo a na čo.

Adventny cover dar 03

Vďaka za obrovský vklad konkrétnym bratom i priateľom z nášho františkánskeho okolia:  najmä Veronike, Maggy, Palimu a tiež Mati, Katke, Zuzke, Monike, Marekovi, Veronike, Terezke, br. Filipovi i tým nemenovaným…

***

Podcast projekt začal 28. 11. a je dostupný prostredníctvom viacerých kanálov:

Facebook Františkáni – Slovensko | https://www.facebook.com/frantiskani.sk

YouTube Františkáni – SR | https://www.youtube.com/c/Franti%C5%A1k%C3%A1niSR

Spotify Adventný coverDar | https://open.spotify.com/show/5bNBbOEaqAYEjOW74k0Kkt

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.