Adopcia tried v južnom Sudáne

od | júl 12, 2022 | Misie

 

Pomalými krokmi napredujeme

Text a Foto: SAVIO

Jedna zo škôl, ktorú podporujeme prostredníctvom programu Adopcie tried je aj saleziánska stredná škola sv. dona Bosca v dedine Manguo neďaleko mesta Maridi. Posledný školský rok ju má na starosti salezián don Charles Taban, ktorý nám priblížil potreby a výzvy, ktorým čelia. Momentálne prebieha výstavba sociálnych zariadení zvlášť pre študentov a študentky, ktoré tam doteraz chýbali.

Adopcia 07 2022 04

Tehly sa vyrábajú lokálne a pomáhajú pri tom aj samotní študenti. Zároveň prebieha aj výstavba jednoduchého ubytovacieho zariadenia pre učiteľov, ktorí pochádzajú z okolitých krajín. Jedným z plánov na budúci rok je aj vybavenie školského laboratória, ktoré v škole chýba. Pre štúdium chémie, biológie a fyziky je potrebné a veľmi by pomohlo študentom pri ich vzdelávaní.

Adopcia 07 2022 03

Zároveň sa don Charles Taban snaží o aktívne zapájanie študentov do života školy, organizuje stretnutia, kde majú možnosť vyjadriť svoje plány, vízie a učia sa ako správne komunikovať a rozvíjať svoj potenciál. Práve cez náš programu Adopcie tried v Južnom Sudáne môžete podporiť aj vy vzdelávanie v rozvojových krajinách. Viac informácií o možnosti zapojiť  sa nájdete na Základné informácie – Savio

Adopcia 07 2022 02

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

Pozdrav z Azerbajdžanu

Milí spolubratia, príbuzní a dobrodinci misie v Azerbajdžane. Srdečne vás všetkých a každého osobne pozdravujem vo veľkonočnej oktáve. Tento rok som azda prvýkrát v živote nestihol do sviatkov poslať žiaden pozdrav.

Jakutsk

V našom oratku a mládežníckom stredisku sme pokračovali v pravidelných, najmä víkendových aktivitách. Oteplilo sa nám na príjemných – 20, a preto sme využili dary tohto prostredia a boli sme sa korčuľovať.

Tehlička 2023 – Angola, Huambo

Saleziáni v Angole otvárajú novú prítomnosť v meste Huambo. Je to miliónové mesto, 600 km od Atlantického oceánu vo vnútrozemí Angoly.

Jakutsk

Na slávnosť dona Bosca sa na liturgickom slávení v našom kostole zúčastnila pekná skupina ľudí a v priestoroch domu mládeže sa popoludní vystriedala asi stovka návštevníkov.