Aby mohli pomáhať, musia prejsť dlhú cestu

od | feb 4, 2022 | Saleziáni

 

Prečo podporovať prípravu budúcich saleziánov?

Saleziáni dona Bosca sa od svojho vzniku venujú výchove a vzdelávaniu mladých. Mnohí z nich vyučujú na školách, pracujú v centrách voľného času, vedú rôzne záujmové krúžky v saleziánskych strediskách, slúžia v misijných dielach. S mladými, ich potrebami i problémami, sa tak stretávajú každý deň.

Práca na tomto poli si okrem osobného nasadenia vyžaduje predovšetkým odbornosť a kvalitu. Aj to je dôvod, prečo každý budúci salezián musí nastúpiť na dlhú a náročnú cestu štúdia a formácie.

Dlhodobá formácia je finančne nákladná. Bez súčasnej pomoci dobrodincov by bola príprava budúcich saleziánov ohrozená.

Aj vďaka Vašim finančným darom budeme môcť pokryť mesačné výdavky na ich ďalšie štúdiá, aby sa raz mohli naplno venovať službe mladým.

qr-formacia-2022-upr

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.darujme.salezianimladym.sk.

 

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Slávnosť Márie Pomocnice kresťanov

V stredu 24. mája oslávili veriaci zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Miletičovej titul svojho chrámu – Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov.

Stretnutie saleziánov koadjútorov

Saleziánska charizma je veľmi bohatá a pestrá. Jej jadro tvoria saleziáni, ktorí svoje povolanie prežívajú v dvoch navzájom sa dopĺňajúcich formách – ako saleziáni kňazi a ako saleziáni koadjútori, tiež nazývaní saleziáni laici.