Savio o. z.: Dar vzdelania, ktorý ostáva navždy

od | máj 15, 2023 | Časopis 3/2023, Misie

 

Autor: SAVIO o. z./ Foto: archív SAVIO o. z.

Občianske združenie SAVIO úzko spolupracuje so saleziánskym misijným oddelením a podporuje saleziánske misijné dielo v rozvojových krajinách. V tomto roku oslávi už 14. výročie PROGRAMOV ADOPCIÍ.

V roku 2009 začalo so svojím súčasným programom Adopcie tried v Južnom Sudáne a od roku 2011 sa venuje aj programu Adopcie detí v Keni. Cieľom je podporiť vzdelanie a gramotnosť tých najchudobnejších, marginalizovaných skupín detí a mladých, ktorí majú len minimálny alebo žiadny prístup k vzdelaniu.

Misie 05 2023 02

Adopcia tried

Program Adopcie tried v Južnom Sudáne je program pravidelného mesačného darcovstva. Vďaka darcom a spolupráci s naším partnerom, miestnou saleziánskou rozvojovou organizáciou v Južnom Sudáne BOSCOAID, podporujeme vzdelávanie detí na 12 školách. Roky trvajúca občianska vojna a pretrvávajúce konflikty spôsobili vysokú negramotnosť miestneho obyvateľstva, ktorá je aj jednou z hlavných prekážok rozvoja krajiny. Základné vzdelanie nie je samozrejmosť, škôl je málo, vybavenie je veľmi slabé a kvalifikácia učiteľov nízka. Saleziáni dona Bosca a sestry saleziánky tu spravujú niekoľko základných a stredných odborných škôl. Vďaka spolupráci s nimi pomáhame na mieste pokrývať časť nákladov na školské pomôcky, uniformy, energie, stravu, hygienu pre viac ako 5 000 žiakov každý rok. Naším cieľom je zabezpečiť prostredníctvom adopcie neustálu podporu pre celé školy a zároveň zabezpečiť deťom vzdelanie a výchovu a poskytnúť im útočisko a oporu v ťažkých podmienkach častých nepokojov. Pravidelný mesačný príspevok na jednu adoptovanú triedu prestavuje 35,50 alebo 100 eur. Triedu je možné adoptovať v ktoromkoľvek období. Dĺžka podpory triedy je stanovená minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre ňu. S darcom sa uzatvára „Prísľub“, na základe ktorého sa mu pridelí trieda a pošlú základné informácie o nej spolu s fotografiou. Korešpondencia medzi triedou a darcom prebieha raz ročne. Viac informácií o programe Adopcia tried v Južnom Sudáne sa dozviete na našej stránke www.savio.sk.

Misie 05 2023 03

Adopcia detí Bosco Boys, obed

Druhým programom adopcií, ktorý sa začal o niečo neskôr, je Adopcia detí v Keni. Taktiež ide o pravidelné mesačné darcovstvo, ktoré sa zameriava na pomoc deťom z marginalizovaného prostredia v Nairobi a v jeho okolí, kde viac ako 60 000 detí žije na ulici. Od útleho veku sú vystavené hladu, chorobám, drogám, zneužívaniu a kriminalite. Adopcia detí v Keni prebieha v úzkej spolupráci s naším dlhodobým partnerom – saleziánskym centrom Bosco Boys v Nairobi, kde našlo nový domov už vyše 600 chlapcov z ulice a vzdelanie získali ďalšie deti z okolitých slumov, ktoré sem denne prichádzajú. Cieľom programu je pomôcť sirotám a opusteným deťom ulice získať kvalitnú výchovu a vzdelanie a predovšetkým nový domov, kde môžu rásť a rozvíjať sa s vedomím, že sú milované a že niekomu na nich záleží. Pomôcť týmto deťom sa dá pravidelným mesačným príspevkom 33 eur, ktorý pomôže zabezpečiť jedlo, strechu nad hlavou a pokryť časť nákladov na vzdelanie. Do programu sa môžu zapojiť jednotlivci, spoločenstvá či farnosti. S darcom sa uzatvára ročný „Prísľub“ podpory, na základe ktorého dostane informácie o dieťati spolu s fotografiou. Počas adopcie pravidelne dostáva vysvedčenie dieťaťa s aktuálnou fotografiou a raz ročne prebieha listová korešpondencia. Pre viac informácií vás pozývame navštíviť našu stránku www.savio.sk.

Vzdelanie má jedinečnú povahu, nemôže byť na rozdiel od ostatných vecí jeho „majiteľovi“ odobrané, aj preto je podpora vzdelania v rozvojových krajinách jednou zo základných aktivít SAVIO o. z., ktorými sa snažíme zmierniť dopady chudoby a podporiť deti a mladých z marginalizovaných komunít.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Don Titus ako priateľ druhých

Don Titus Zeman vyrastal v chudobnej, ale na vzťahy bohatej rodine. Bol najstarší z desiatich detí, a mal teda aj patričnú zodpovednosť za súrodencov. V rodine sa naučil deliť o dobrá, odpúšťať, komunikovať, pracovať, vytvárať harmonické vzťahy…