40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

od | jún 17, 2024 | Saleziáni

 

Autor: Bartolomej Juhás SDB / Foto: Ing. Monika Nagyová

Spomienka na nebohých spolubratov spája v „láske, ktorá nezanikne“, tých, čo ešte putujú, s tými, ktorí už odpočívajú v Kristovi (stanovy SDB 54).

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Stefan Timko 06 2024 01

Na fotografii je miestnosť na cintoríne v Čani, kde sa konala spomienka

Spomienku na miestnom cintoríne viedol Mons. Bartolomej Juhás SDB spoločne s miestnym pánom farárom Mgr. Marcelom Puškášom, kňazom rodákom ThLic. Ladislavom Vargom a príbuznými.

Stefan Timko 06 2024 07

Stefan Timko 06 2024 08

Okrem rodákov a veriacich z filiálky Ždaňa spomienku obohatili aj členky ružencového bratstva z farnosti Michalovce II, Močarany, Krásnovce a zo spoločenstva ADMA Michalovce. Prišli poďakovať za to, že predkovia z Čane pamätali na Michalovce, keď v modlitbách prosili, aby novokňaz Štefan Timko bol inšpektorom určený do Michaloviec, blízko domova. Inšpektor mu však určil jeho miesto pôsobenia v Topoľčanoch.

Stefan Timko 06 2024 02

Stefan Timko 06 2024 03

Stefan Timko 06 2024 04

Stefan Timko 06 2024 05

Stefan Timko 06 2024 06

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bratislava-Miletičova (1950 – 2024)

Pôsobenie saleziánov v Bratislave na Miletičovej ulici sa začalo v roku 1933. Násilne ho však ukončil nástup komunistickej diktatúry. Spolu s ostatnými mužskými rehoľami nemohli saleziáni od roku 1950 v Československu oficiálne pôsobiť.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín