4 turnusy táborov pre ukrajinské deti ubytované v Gabčíkove

od | júl 14, 2023 | Slovensko, Saleziánska rodina

 

Tábory sa budú konať v bratislavských strediskách Domky na Trnávke a Mamateyovej.

Termíny sú: 17. – 21. júl, 24. – 28. júl. Tieto tábory sa organizujú v spolupráci so saleziánskou misijnou organizáciou Savio.

  1. – 18. august, pripravované v spolupráci s organizáciou Vides.

28. august – 1. september, uskutočnia sa v spolupráci so zahraničnými dobrovoľníkmi.

Každý tábor je pre 40 ukrajinských detí.

Tábory sú pre vekovú kategóriu 8 – 17 rokov. Každý turnus má svoju vekovú kategóriu.

Turnusy taborov 07 2023 02

Turnusy taborov 07 2023 03

Aj v saleziánskom stredisku v Prešove sa uskutočňujú letné tábory pre ukrajinské deti. Odtiaľ sú aj fotografie.

Prvý turnus prebehol v dňoch 10. – 14. júl. Bol to tábor pre 30 detí, ktoré prišli na Slovensko 9. júla, aby strávili oddychový táborový čas. Boli to aj deti, siroty, ktoré boli ubytované vo viacerých rodinách na Slovensku hneď po vypuknutí vojnového konfliktu.

Druhý turnus tábora v Prešove sa uskutoční v dňoch 17. – 21. júl.

Deťom prajeme veľa krásnych zážitkov!

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Modlíme sa za Slovensko

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané.

Večné sľuby sestier saleziánok

V piatok 1. septembra 2023 v saleziánskej farnosti Banská Bystrica-Sásová zložili svoje doživotné rehoľné sľuby sestry saleziánky Lamiya Jalilova a Mária Gregová.

Miništrantská bodka za prázdninami 2023

Drahý don Titus, vyše 100 miništrantov, veľa kňazov, rodičov i priateľov miništrantov ti prišlo vzdať úctu a poprosiť o orodovanie, aby zvládli nový školský rok a tiež aby našli svoje povolanie.