Saleziánsky zbor Vinimini

od | feb 26, 2022 | Slovensko, Saleziáni

 

Zhováral sa: Jozef Kupka SDB / Foto: Archív zboru

V bardejovskom saleziánskom stredisku na Vinbargu už vyše pätnásť rokov funguje spevácky zbor Vinimini. Vedúca zboru, Silvia Demská, nám priblížila celú históriu, ktorou Vinimini prešiel.

Kedy vznikol zbor Vinimini a kto stál pri jeho vzniku?

Zbor Vinimini vznikol v roku 2006, v čase, keď sa saleziáni presťahovali z centra mesta na sídlisko Vinbarg. Pri jeho vzniku stali otcovia saleziáni: Ivo Štofej a Maroš Peciar, z hudobnej zložky to bol môj manžel Martin Demský, ale aj ďalší členovia: Martin Šmilňák, Peter Harčar a Jaro Terpitko. Je veľkým požehnaním, že títo hudobníci sú v našom zbore až dodnes. Vedúcou zboru som od jeho vzniku ja.

V tých prvých rokoch zrejme zbor fungoval len nejakým jednoduchým spôsobom, spievali sa bežné piesne, ktoré boli k dispozícii.

V našich začiatkoch sme spievali prevažne piesne, ktoré deti poznali ešte z predchádzajúceho detského zboru, ktorý fungoval na sídlisku, alebo to boli piesne, ktoré som poznala zasa ja zo svojho bývalého zboru, do ktorého som chodievala. Taktiež to boli notoricky známe a generáciami tradované kresťanské piesne.

Vinimini 02 2022 01

Ranná rozcvička na saleziánskej chate – Brezovka z roku 2010, kde so zborom chodievame každé leto

Čo znamená názov Vinimini? Sú v ňom vložené nejaké skratky?

Názov Vinimini je zložený z dvoch častí: Vini – ako skratka sídliska Vinbarg, na ktorom pôsobíme a Mini – ako veková skupina, ktorá tvorí prevažnú časť nášho zboru. Tento názov sme vymysleli v jeden večer spoločne s manželom. On jednu časť a ja druhú. Teraz si už nepamätám, ktorý ktorú 🙂.

Máš nejaké hudobné vzdelanie? Venuješ sa hudbe a spevu aj vo svojom zamestnaní?

Som vyštudovaná učiteľka pre prvý stupeň so špecializáciou na hudobnú výchovu. Počas strednej či vysokej pedagogickej školy som sa toho o hudbe naučila veľmi veľa z hľadiska teórie alebo hudobnej práce s deťmi. Dokonca som sa v mojej diplomovej práci venovala skladaniu piesní s tematikou matematiky.

Dnes učím na základnej škole žiakov 3. ročníka, no okrem toho mám aj hodiny hudobnej výchovy na 2. stupni. Pripravujem tiež žiakov na hudobné súťaže a dlhé roky som viedla školský zbor, s ktorým sme dosiahli aj viaceré úspechy. Jedným z nich bola výhra v súťaži MilkAgro, vďaka ktorej sme si mohli zaspievať na celoslovenskom podujatí v Bratislave s názvom Integrácia. Po pandémii by som sa chcela tomuto zboru opäť venovať.

Vinimini 02 2022 02

Skúška zboru v saleziánskom oratóriu z roku 2011

Zbor Vinimini v súčasnosti spieva svoje vlastné autorské piesne. Kto skladá tieto piesne a tvorí texty?

Prevažnú časť piesní a textov tvorím ja, no pri vzniku niektorých našich autorských diel stál aj môj manžel Martin, František Tkáč starší aj mladší, Slávka Tkáčová a Maroš Peciar. Aranžmány k piesňam sú už spoločnou prácou, do ktorého zasahuje celý zbor – od hudobníkov až po zboristky.

Viesť takýto kvalitný a veľký zbor si vyžaduje dosť veľa času a námahy. Ako sa ti darí nachádzať priestor pre túto prácu popri tvojich ostatných povinnostiach?

Vedenie zboru nevnímam ako vypĺňanie môjho voľného času. Vždy si vyžaduje niečo viac, čo ma vytrháva z domáceho pohodlia. Preto si neustále pripomínam, že čo nás nič nestojí, to za nič nestojí. Zbor je pre mňa poslaním, naplnením, ale aj obetovaním sa a zriekaním. A preto prídu chvíle, keď prináša nielen radosť, ale aj nervozitu či nepokoj do môjho vnútra, alebo do života rodiny. Takto je to určite nielen u mňa, ale aj u ostatných členov zboru, ktorí prinášajú obetu pre toto dielo. No nikdy som svoje rozhodnutie viesť zbor neoľutovala.

Vinimini 02 2022 03

Návšteva Ríma spojená s audienciou u Sv. Otca (2014)

Pri každom detskom zbore je problém, že deti po čase dorastajú a opúšťajú zbor. Ako sa vám darí pozývať stále nové deti do zboru? Spievate už 15 rokov.

Zvládnuť kolobeh zboru nie je jednoduché. V čase, keď sú zboristi vyspievaní a dobre poznajú všetky piesne, sóla a hlasy, nám odchádzajú do škôl. V prvom rade sa snažím na tieto odchody pripraviť postupným dosadzovaním mladších zboristov na ich miesta. Najdôležitejšie však je, aby nám zbor nezostarol a tak pozývame do zboru nové deti či už cez fb stránku Vinimini, Saleziani Bardejov alebo nám v tom pomáhajú kňazi pozvaniami do zboru počas sv. omší. Veľmi sa tešíme z toho, že napriek pandémii náš zbor vzrástol o 10 malých zboristov.

Akým spôsobom v súčasnosti fungujete? Nácviky, pravidelné vystúpenia, sústredenia, letné podujatia.

V súčasnosti je naše fungovanie oklieštené na nácviky a sv. omše. Občas sa naskytne príležitosť nahrať nejakú pieseň alebo natočiť klip, no pri dodržiavaní všetkých pravidiel je to veľmi náročné. Svojich plánov sa však nezriekame a verím, že onedlho budeme môcť spievať aj na ďalších podujatiach, na sv. omšiach v iných mestách a taktiež, že sa stretneme na každoročnom letnom výlete na Brezovke alebo na väčšom výlete, ktorý plánujem už tretí rok.

Vinimini 02 2022 04

Oslava pri príležitosti vydania nášho 3. CD „Z dlhých ciest“ (2016)

Na niektorých vašich vystúpeniach je vidieť veľké množstvo spevákov. Funguje to tak, že Vinimini je základom a na väčších slávnostiach sa k nemu pripoja ďalší speváci a hudobníci iba pre túto slávnostnú príležitosť?

Nemusí tomu byť vždy tak. Niekedy fungujeme pod vedením nášho zboru, inokedy sú základom mládežníci. No prevažne sme to my, keďže sme tu vo farnosti najväčšie teleso. Celé sa to realizuje tak, že sa spojíme všetky zbory, plus dospelí, ktorí majú chuť zapojiť sa do spoločného spevu. Repertoár sa snažíme vyberať univerzálny, ktorý spievajú všetky zbory, aby bol nácvik a spev jednoduchší a všetci sme si mohli slávnosť vychutnať.

Kde robíte audio nahrávky vašich piesní? Spolupracujete aj s inými spevákmi a skupinami?

Všetky naše albumy vznikli v štúdiu Klakson u Romana Šoltysa, no veľmi ochotne nám s nahrávaním pomohol aj Peter Lipták alebo Janko Hudák. Jednu pieseň sme taktiež nahrávali v bardejovskom štúdiu u pána Hersteka.

Čo sa týka spolupráce, nahrávali sme pár piesní na album pre našich priateľov zo Slnovratu, túto zimu sme tiež pre kapelu Nové Meno naspievali hlasy do vianočnej piesne „Dnes je ten veľký deň“ a tvorili sme tiež spevácku zložku v projekte Horiaci krík. Okrem toho sme si zaspievali na koncerte s našou bývalou zboristkou a speváčkou Slávkou Tkáčovou.

Vinimini 02 2022 05

Nedeľná sv. omša spojená s rozlúčkou s naším otcom saleziánom Stanom Hurbaničom, ktorý sa o náš zbor staral (2019)

Vaše videá, ktoré máte zverejnené, sú veľmi kvalitne spracované. Kto vám tvorí scenár pre tieto videá? Ako ich nahrávate a kto zabezpečuje technické spracovanie videí?

Oficiálnych videoklipov má náš zbor zopár. Ten prvý „Je to v rodine“ vznikol pod vedením Mirky Džupinovej a Roba Chovanca a získal aj ocenenie v súťaži. Videoklip „V ústrety dňom“ režisérsky a technicky zastrešoval Martin Michelčík. Natáčal sa v štúdiu aj v okolí Bardejova. Video k piesni „Veľký Boh“ sme natáčali na mieste nahrávania piesne pod vedením Petra Liptáka a posledný „Je tu čas Vianoc“ spracoval karanténnym spôsobom náš klavirista Janko Hudák. Okrem toho sme aktuálne nahrali a natočili naživo pieseň „Dobro je nákazlivé“ z príležitosti Valdocca, taktiež za pomoci Petra Liptáka.

Takéto videá si vyžadujú aj určité finančné náklady, alebo sa vám darí tvoriť ich dobrovoľníckym spôsobom?

Počas celého nášho fungovania zboru zažívam pocit, že Pán Boh nám nadelil vždy presne toľko, koľko sme potrebovali. Nikdy sme nemali peniaze na zbytočné rozhadzovanie, no nikdy sme necítili nedostatok. V zbore aj mimo neho máme veľa dobrodincov, ktorí podporujú našu činnosť a vždy sme cítili duchovnú ako aj finančnú oporu v našich saleziánoch. Každý náš krok, ktorý si vyžaduje finančné zabezpečenie, zodpovedne a premyslene komunikujeme a tým pádom vieme, čo si v danom čase môžeme dovoliť. Niečo sa nám darí našetriť si z predaja CD, no úprimne poviem, že sama netuším, ako sa nám takýmto dobrovoľníckym spôsobom podarilo nahrať a natočiť toľko piesní, či precestovať toľko miest.

Vinimini 02 2022 06

Hudobná zložka pri nahrávaní albumu „Slnečnica“ (2020)

Ako budete prežívať tento rok? Na čo všetko sa môžu členovia zboru a diváci tešiť?

Pevne verím, že tento rok bude rokom zdravia a pokoja. V hlave mám stále veľa snov, nápadov, textov, projektov. Čas ukáže, čo sa nám podarí zrealizovať, no určite sa máte na čo tešiť. V blízkej dobe plánujeme nahrať ďalšie tri piesne, ktoré sú v našom repertoári novinkou a ak Boh dá, vznikne aj nový videoklip.

Čo by si ešte chcela povedať našim čitateľom?

Žime naplno, buďme soľou zeme a svetlom sveta 🙂.

 

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

40 rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka

V tomto roku slávime defilé sto rokov Saleziánov na Slovensku. A v rámci osláv storočnice si 2. júna 2024 v popoludňajších hodinách rodáci z obce Čaňa pri Košiciach pripomenuli 40. rokov od smrti saleziána-kňaza dona Štefana Timka.

Bardejov

Aj v mesiaci máj sa konalo viacero víkendoviek na našej Brezovke. 5. – 6. mája sa stretli stredoškoláčky, ktoré prežili spolu obohacujúci a požehnaný čas.

Nová Dubnica

Májovou akciou číslo jedna bol deň farnosti. Doobeda sa slávila svätá omša zo sviatku sv. Jozefa Robotníka. Spestrením, ale i veľkým lákadlom, nielen pre najmenších, boli nafukovacie hrady.