30 rokov Laury, združenia mladých

od | aug 26, 2023 | Časopis 5/2023, Saleziánska rodina

 

 Autor: sr. Marta Baňasová FMA / Spracovala: sr. Iveta Sojková FMA / Foto: Archív FMA

V decembri tohto roka Laura, združenie mladých, oslávi svoje 30. narodeniny. Poďme sa pozrieť na toto združenie mladých, ktoré má dnes viac ako 1 500 členov, trochu zbližša.

Poslanie Laury

Laura, združenie mladých, je mládežnícka organizácia, ktorá už 30 rokov pôsobí na Slovensku. Podporuje integrálny rozvoj detí a mladých: ich schopnosti, talenty a potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému svätého Jána Bosca. Dôležitou prioritou je aj výchova mladých k aktívnemu zapojeniu sa do spoločnosti, a teda začínajú animátorstvom v strediskách. Úzko spolupracuje so sestrami saleziánkami, ktoré zároveň garantujú saleziánsky rozmer, a s celou saleziánskou rodinou.

Salezianska rodina 08 2023 02

Spoločné hodnotenie a plánovanie Laury a Domky

Z histórie Laury

Laura vznikla oficiálne 4. decembra 1993. Už predtým sa však stretávali dievčatá v Prešove v malých skupinkách, a keď saleziáni založili Domku, združenie saleziánskej mládeže, poradili im, aby sa v Prešove založila organizácia aj pre dievčatá. Dostala meno po blahoslavenej Laure Vicuňovej, ktorá bola žiačkou v kolégiu sestier saleziánok v Argentíne a zomrela ako obeť za svoju mamu. Inšpirovala sa slovami svätého Dominika Savia: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť.“

Samozrejme, ako v Domke už nie sú iba chlapci, tak ani v Laure nie sú iba dievčatá. Ale postava blahoslavenej Laury ostáva inšpiráciou, dnes možno ešte viac aktuálnou. V roku 1995 vedenie organizácie prebrali sestry saleziánky a sídlo sa presťahovalo do Bratislavy.

Salezianska rodina 08 2023 06

Laura dnes

Laura dnes pôsobí v desiatich mestách na Slovensku, kde sa deti a mladí môžu pravidelne stretávať na stretnutiach rovesníckych skupín a v krúžkoch. Samozrejme, nechýbajú letné tábory, animátorské školy a duchovné obnovy či duchovné cvičenia pre mladých.

Okrem činnosti desiatich stredísk pripravujeme počas roka misijných dobrovoľníkov cez organizáciu misijného dobrovoľníctva Vides, ktorú Laura zastrešuje. Sú to mladí ľudia, ktorí sa rok pripravujú na tzv. krátku misiu, t. j. strávia minimálne dva týždne v lete ako animátori detí a mladých v misijných oblastiach v zahraničí alebo na Slovensku – v rómskych dielach alebo na dedinách. A keďže momentálne sa nedá chodiť na Ukrajinu, tak prichádzame k deťom z Ukrajiny, ktoré sú na Slovensku.

Pripravujeme aj iné vzdelávania pre mladých. Dlhodobo je to napríklad Mediálna škola, kde sa mladí učia chápať médiá, vytvárať mediálne obsahy a učia sa kritickému mysleniu. Je určená pre stredoškolákov. Niektoré projekty pripravujeme aj spolu s Domkou, napr. Bibliq –biblická online súťaž pre mladých, Ochranu maloletých; počas pandémie sme spolupracovali s Domkou na Oratku Online.

Salezianska rodina 08 2023 03

V rámci ekoaktivít mladí upratujú

Ústredie Laury momentálne sídli v Bratislave na Miletičovej ulici. Organizáciu riadi sedemčlenné predsedníctvo. Predsedníčkou je sestra Marta Baňasová FMA, má ďalších šesť členiek z rôznych častí Slovenska a súčasťou je aj riaditeľka ústredia sestra Mária Nagyová FMA.

Okrem toho sú tu viaceré tímy mladých, ktorí spolupracujú na celoslovenskej úrovni: športový, mediálny, kultúrny a ekologický tím. Tie pripravujú celoslovenské podujatia či aktivity.

Aj na miestnej úrovni riadi stredisko Laury vždy predseda/predsedníčka so strediskovou radou. Je pre nás dôležité podporovať mladých v skúsenostiach riadenia a líderstva. Veríme, že aj to je pre nich príprava na život.

Salezianska rodina 08 2023 04

Súťaž dievčat vo vybíjanej

Strategické plánovanie

Naše ciele si vždy rozmieňame na drobné cez strategické plánovanie. Momentálne je strategický plán Laury zameraný na tri oblasti:

  1. Integrálny rozvoj mladých: s akcentom na rozvoj emocionálnej inteligencie detí a mladých, ktorú považujeme za dôležitú pre ich osobný rozvoj. Ďalšou oblasťou je rozvoj dobrovoľníctva mladých a ich participácia na riadení organizácie.
  2. Finančná stabilita organizácie: organizácia je síce dotovaná štátom, ale táto cesta vybavovania financií je náročná. Preto hľadáme možnosti financovania aktivít cez písanie projektov, rozvoj spolupráce s mestami, cez donorov, ale aj cez podporu rodičov.
  3. Budovanie komunity: snažíme sa motivovať strediská, aby vytvárali priestor prijatia mladých, aby stretká boli zároveň podpornými spoločenstvami pre mladých. Ďalšou dôležitou prioritou je otvorenosť pre potreby iných, aby sme sa neuzatvárali len v našich strediskách, ale robili dobro aj pre druhých. A to je výzva aj pre najmenších členov – sú to napríklad ekologické aktivity pre mesto/sídlisko, pomoc starším aj pomoc pri krízových situáciách či už počas pandémie, alebo vojny na Ukrajine.
Salezianska rodina 08 2023 05

Na letnom tábore

Svedectvá mladých

„S Laurou som sa v poslednom čase stretla najmä cez projekt misijného dobrovoľníctva Vides, ktorý Laura zastrešuje, a potom na niekoľkých spoločných akciách. Vzhľadom na to, že na Vides som natrafila celkom náhodne, toto rozhodnutie vnímam veľmi pozitívne a za veľa tejto skupine mladých a sestier saleziánok vďačím. Je super nájsť ľudí, ktorí sú rovnako zameraní ako ty a môcť sa s nimi deliť o spoločné hodnoty, túžby, ciele… Zdá sa mi, že za posledných pár rokov som vďaka tomuto spoločenstvu a jeho otvorenosti a prijatiu v mnohom podrástla, napríklad som prekonala svoje predsudky, ale často aj niektoré hranice. Kopec skúseností, vedomostí (ako vypočítať primerané množstvo oblečenia na dané množstvo dní) a návykov (ísť spať tak, aby som celý deň v pohode fungovala) získaných na víkendovkách a táboroch mi pomáhajú v každodennom živote, ale napríklad aj ako animátorke či v škole. A v neposlednom rade mám vďaka Videsu aj veľa nezabudnuteľných a miestami neuveriteľných zážitkov a priateľstiev, asi aj na celý život. Inak mne sa na Laure veľmi páči ten ženský aspekt.“ (Alenka)

„V Laure som už od svojich detských čias, keď som ako dieťa chodila k saleziánkam na tábory a stretká. Pokračovalo to animátorstvom, strediskovou radou a momentálne predsedníctvom. Laura mi ponúkla more možností, z ktorých čerpám aj vo svojej práci. Dala mi spoločenstvo ľudí, v ktorom sa cítim prijatá a podporovaná. Laura nie je pre mňa len organizácia, ale sú to konkrétni ľudia, ktorí mi pomáhali a pomáhajú na mojej ceste rásť.“ (Aďa)

Salezianska rodina 08 2023 01

Valné zhromaždenie Laury

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Do roka a do dňa

Takto začal svoju homíliu provinciál don Peter Timko SDB.  Áno v ten istý deň, ako pred rokom v sobotu, a tiež s jeho prítomnosťou sa začala naša Konferencia Saleziánov spolupracovníkov strediska Prešov-Sever.

Nová posila v budovaní saleziánskej spirituality

Od septembra 2023 môžete pravidelne v Bratislave na Miletičke stretnúť jednu novú tvár – sestru saleziánku Helu Gúberovú. Pomáha najmä dievčatám animátorkám dobrými radami, ale jej prítomnosť sa nedá zúžiť iba na toto.