25. výročie otvorenia strediska na Mamateyovej

od | okt 28, 2021 | Saleziánska rodina

Autor: Jana Kurkinová / Foto: Michal Púčik

V nedeľu 24. októbra si saleziánska rodina v Bratislave na Mamateyovej pripomenula 25. výročie otvorenia strediska.

Prežívanie tejto udalosti bude pokračovať celý rok formou mesačných stretnutí pod názvom Návraty. Stretnutia sa budú organizovať zhruba na 3. nedeľu v mesiaci a chceme na nich spomínať a ďakovať za 25 rokov fungovania strediska.

25 vyrocie mamateyova 02

Návraty sa začnú vždy svätou omšou o 9:30, na ktorú bude pozvaný kňaz salezián, ktorý tu pôsobil, aby sa s veriacimi podelil o svoje spomienky na život a činnosť v stredisku. Chceme sa s vďačnosťou pozerať na minulosť a hľadať cesty ako uchopiť budúcnosť. Spomínať, ďakovať, a takto sa inšpirovať.

25 vyrocie mamateyova 03

Na prvé stretnutie bol pozvaný salezián don Karol Maník, ktorý na Mamateyovej pôsobil v rokoch 1996 – 2004. Po omši nasledovali neformálne rozhovory a spomienky. Program pokračoval popoludní o 16:00 moderovanou diskusiou v Garsónke, počas ktorej sme sa vrátili k začiatkom strediska. Pozreli sme si reportáž z počiatkov a posviacky strediska, ktorú pripravila vtedajšia Petržalská televízia. Následne zazneli spomienky na prvých saleziánov, ktorí tu pôsobili. Vyzdvihla sa osoba dona Mirka Kyselu, korý bol hlavným iniciátorom a „motorom“ diela od prvej myšlienky až po vybudovanie mládežníckeho strediska. Taktiež sme ocenili prínos dona Jozefa Šebu ako prvého predstaveného komunity na Mamateyovej ulici.

25 vyrocie mamateyova 06

 

25 vyrocie mamateyova 04

Stretnutie pokračovalo s hosťami saleziánom Karolom Maníkom a saleziánkou Elenou Caunerovou. Obidvaja si v priateľskej a rodinnej atmosfére zaspomínali na svoje pôsobenie v stredisku, priestor bol aj na otázky či spomienky prítomných. Debata bola striedaná s premietaním fotodokumentácie z prvých rokov činnosti strediska. Prítomným sa prihovoril aj zástupca laikov pán Ľudovít Augustín, ktorý sa podelil so svojou skúsenosťou z pôsobenia medzi mladými v prvých rokoch strediska a súčasnému direktorovi odovzdal kus pásky z otvorenia diela.

25 vyrocie mamateyova 05

O 18:00 nasledovala spoločná večerná modlitba všetkých prítomných spolu s deťmi z oratória zameraná na poďakovanie za 25 rokov. A napokon večerné slovko sestry Elen, spojené s prebiehajúcou misijnou nedeľou a jej spomienkami na pôsobenie v Albánsku.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Túžba stretnúť sa

Keď sme na sviatok Zoslania Ducha Svätého naplnili našu túžbu stretnúť sa ako rodina ASC na západnom Slovensku po dlhom čase, začalo sa napĺňať naše srdce vďačnosťou.

Nové členky ADMY v Banskej Bystrici

Dňa 24. mája 2023 prijali pozvanie do ADMY a zložili prísľuby do rúk dona Pavla Gracha, delegáta pre Saleziánsku rodinu, dve nové členky ADMA Banská Bystrica – Judita Nosková a Vlasta Kubišová.

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Úzko spolupracuje  s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (FMA – sestrami saleziánkami) a s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny.

Celoslovenské stretnutie saleziánok

V dňoch 14. – 16. 4. 2023 sa v Badíne stretli sestry saleziánky z celého Slovenska. Radosť z videnia sa po dlhšej dobe, vzdelávanie, diskusie v skupinách a spoločná oslava všetkých výročí.

20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.