24. výročie posvätenia kostola na Miletičovej

od | okt 21, 2021 | Saleziáni

Text a Foto: Jozef Kupka

V utorok 19. októbra si saleziáni a veriaci v Bratislave na Miletičovej pripomenuli 24. výročie posvätenia farského kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov. Je to už 24 rokov, čo tento nový chrám slúži veriacim a miestnej farnosti.

Posviacka kostola Mileticova 02

Keď sa v Bratislave na Miletičovej v tridsiatich rokoch minulého storočia začínalo saleziánske dielo, bol tu plánovaný aj kostol. Časy sa však rýchlo zmenili, prišiel komunistický režim, ktorý úplne znemožnil stavbu kostola. Až po páde komunizmu a návrate saleziánov na Miletičovu sa mohlo pristúpiť ku stavbe kostola.

Základný kameň tohto chrámu požehnal Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Šaštíne 1. júla 1995.

Posviacka kostola Mileticova 04

Don Bosco dnes v roku 1997 informoval o posviacke nového kostola

Posviacka kostola Mileticova 03

10. decembra 1995 pápežský nuncius Luigi Dossena požehnal pozemok a spolu s provinciálom Ernestom Macákom urobil čestný výkop.

A potom sa pomaly začalo pracovať. Stavba rástla a s ňou rástli aj starosti, ako tu už pri každej stavbe býva. Hlavné bremeno zabezpečovania stavby zobral na seba salezián don Jozef Kutarňa. Z jeho iniciatívy a odvahy sa začal rodiť tento nový kostol.

Posviacka kostola Mileticova 05

Po svätej omši posedenie v čajovni nového oratória

29. mája 1997 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bratislavsko-trnavský pomocný biskup Vladimír Filo mohol už požehnať pre nový kostol tri zvony. Práce už potom finišovali takže 19. októbra 1997 arcibiskup-metropolita Ján Sokol mohol nový kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov konsekrovať a na nádvorí pred kostolom požehnať sochu dona Bosca.

Posviacka kostola Mileticova 06

A na záver oslavy spoločné vešpery s večerným slovkom

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Bardejov

Je tu pomerne silná a zapálená saleziánska rodina, ktorá stále hľadá spôsoby, ako upevňovať rodinnosť, rozširovať saleziánsku charizmu a odpovedať na potreby nášho okolia.

Zomrel salezián don Ján Tocký

S tichou bázňou pred Pánom a s nádejou na slávne vzkriesenie vám oznamujeme, že náš spolubrat salezián kňaz don Ján Tocký zosnul v Pánovi 21. februára 2024 vo veku 93 rokov.

Stretnutie miništrantov v Žiline

Uskutočnilo sa počas víkendu 16. – 18. februára 2024 v saleziánskom dome v Žiline. Prišlo asi 20 saleziánov z 20-tich stredísk a 200 chlapcov-miništrantov.