24. Generálna kapitula Inštitútu Dcér Márie Pomocnice

od | nov 14, 2021 | Osobitný článok

Popis fotografie:
Zľava do prava: provinciálna predstavená sr. Monika Skalová, generálna Matka Chiara Cazzuolo, provinciálna radkyňa za pastoráciu mládeže sr. Marta Baňasová

 

Skúsenosťou viery a školou formácie bola XXIV. Generálna kapitula Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, ktorá sa konala v Ríme v dňoch 12. 9. – 24. 10. 2021.

Téma  XXIV. GK „Urobte všetko, čo vám On povie (Jn 2, 5). Komunity, ktoré plodia život v srdci súčasného sveta”, sprevádzala skúsenosť kapituly. Členky kapituly zapojila do sesterského života a do reflexie, modlitby a počúvania i konfrontácie. Ich syntézou je kapitulný dokument “S Máriou byť „prítomnosťou“, ktorá plodí život.“

Na tejto kapitule bola zvolená aj nová generálna rada Inštitútu FMA na čele s generálnou Matkou Chiarou Cazzuolo a to na obdobie rokov 2021 – 2027.

Dva dni pred skončením kapituly nečakane zavítal medzi členky kapituly do generálneho domu aj svätý otec František. Bola to veľká milosť a radosť zároveň.

Slovenskú provinciu Inštitútu FMA zastupovali na kapitule provinciálna predstavená sr. Monika Skalová a delegátkou bola provinciálna radkyňa za pastoráciu mládeže sr. Marta Baňasová.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Svätá omša za zosnulých členov

Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska si dovoľuje zdvorilo Vás pozvať na svätú omšu za pokoj duše svojich zosnulých členov

Don Jozef Hrdý má 101 rokov

10. apríl 2024 je v živote slovenskej saleziánskej provincie výnimočný deň. Don Jozef Hrdý sa ako prvý slovenský salezián dožíva 101. roku svojho života.

Výmenná burza

V sobotu 6. apríla 2024 sa u saleziánov v Bratislave na Miletičovej uskutočnila v starom oratku výmenná burza, swap detského, ženského a mužského oblečenia a potrieb. Je to už tradičné podujatie, ktoré sa koná vždy počas jesene a na jar.

Dvadsiata piata hodina

Nebeskí anjeli oznámili Stvoriteľovi sveta veľmi znepokojení, že ľudia na zemi sa takmer prestali modliť. Rada anjelov sa preto rozhodla poveriť skupinu serafínov, aby zleteli na zem a zistili príčinu tohto smutného javu.