20. narodeniny VIDES-u na Slovensku

od | apr 29, 2023 | Časopis 3/2023, Saleziánska rodina

 

Autor: Monika Foltýnová FMA/ Spracovala: Iveta Sojková FMA / Foto: Archív FMA

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým.

Pred dvadsiatimi rokmi začal svoju činnosť na Slovensku VIDES, vďaka ktorému mohlo vyše dvesto mladých ľudí spoznať krásu darovania sa prostredníctvom misijného dobrovoľníctva.

2303_10-11_salezianska rodina 01

VIDES je medzinárodná misijná dobrovoľnícka organizácia, ktorá bola v roku 1987 založená v Ríme na podnet mladých a sestier saleziánok sestrou saleziánkou Máriou Graziou Caputo.

Názov VIDES znamená v talianskom jazyku: V–volontariato (dobrovoľníctvo), I – internazionale (medzinárodný), D – donna (žena), E – educazione (výchova), S – sviluppo (rozvoj).

VIDES dnes pôsobí v 43 krajinách na štyroch kontinentoch. Dielo funguje cez miestne skupiny v spolupráci s centrom v Ríme.

Na Slovensku bol VIDES založený 12. októbra 2003 ako projekt Laury, združenia mladých. Zodpovedná zaň je dnes sestra Monika Foltýnová FMA.

Mladí dobrovoľníci na Slovensku, ktorí majú srdce pre misie, sa počas školského roka zúčastňujú na piatich formačných stretnutiach a potom idú na letnú misijnú skúsenosť doma i v zahraničí.

Skromný začiatok a požehnaný rozvoj

V rámci VIDES-u organizovali prvé letné tábory sestry saleziánky spolu s mladými dobrovoľníkmi v roku 2005 v Košiciach na sídlisku KVP. V školskom roku 2005/2006 nasledovali prvé formačné víkendy pre mladých, ktorí ako prví VIDES-áci odchádzali v lete 2006 na Ukrajinu do Užhorodu, Nižních Vorot a Ľvova, kde spolu s domácimi ukrajinskými animátormi a v spolupráci so sestrami saleziánkami pripravovali letné tábory pre miestne deti. Ďalšie letá priniesli nové destinácie.

2303_10-11_salezianska rodina 03

Prímestský tábor v Dubne na Ukrajine (2018)

Popri Ukrajine, ktorú sme precestovali od západu až po východ (za dvadsať  rokov sme boli v Užhorode, Nižních Vorotách, Chudľove, Ľvove, Vynnykách, Pustomytoch, Kolčine, Selekcii, Schidnyci, Bilej Cerkvi, Lapšyne, Novosilke, Dubne, Verbivke, Verchdniprovsku), sme chodili aj do Albánska (2007 – 2019) a na Slovensko do Boľkoviec a Kokavy nad Rimavicou (2008  – 2021) a pôsobili sme v rómskych osadách a sídliskách (Plavecký Štvrtok 2009  – 2011; Luník IX od 2011, Nitra – Orechov Dvor od 2014, Poštárka od 2019). Okrem rómskych destinácií sme pomáhali pri letných táboroch v saleziánskych strediskách v Rožňave a Žarnovici. Pripravili sme letné tábory aj vo viacerých slovenských dedinách, kde deti často nemali iný program počas leta: Sobotište (2010), Dolná Strehová (2016), Považská Bystrica (2019), Raková (2019/2021), Sološnica (od 2020), Kuchyňa (od 2021).

Našou pravidelnou letnou destináciou sa od roku 2011 stalo mestečko Alesd v Rumunsku, kde spolu s miestnymi animátormi každoročne pripravujeme tábory pre rumunských Slovákov. V roku 2017 sme pôsobili v Chorvátsku, v rokoch 2017 a 2018 v Srbsku, v rokoch 2016 – 2018 sme odpovedali na výzvu pomôcť deťom asýrskych kresťanov začleniť sa do našej spoločnosti aj prostredníctvom letných táborov v Nitre. V roku 2018 a 2019 sme pomohli na letných táboroch v Azerbajdžane.

2303_10-11_salezianska rodina 04

Prímestský tábor v Repechiv-Bakvici na Ukrajine (2018)

Okrem letných táborov si niektorí dobrovoľníci vyskúšali aj viacmesačnú misijnú skúsenosť v rôznych krajinách (Angola 2010, Filipíny 2011, Juhoafrická republika 2011, Mexiko 2015, Anglicko 2015, 2016 a 2017, Albánsko 2016, Belgicko 2018, Sibír 2018 a 2019, Španielsko 2019, Bulharsko 2022).

VIDES-áci sa neprizerali nečinne

Situácia s vojnou na Ukrajine nemohla nechať VIDES-ákov nečinne sa prizerať. Asi najdramatickejšie pre nás bolo sledovať v prvých dňoch vojny evakuáciu detí z mládežníckeho centra v Mariupole, ktorým sa naši VIDES-áci pred štyrmi rokmi venovali. Jedným manželom sa podarilo s približne 40 deťmi utiecť počas ostreľovania cesty do Poľska a momentálne sú na západnej Ukrajine. Viacerí VIDES-áci sa aktívne zapojili do dobrovoľníckej pomoci na hraniciach, v záchytných táboroch či na vlakových staniciach. Svoje znalosti z ukrajinčiny ponúkli pri integrácii detí a dospelých do našej spoločnosti – pomoc s vybavovaním papierov, doučovanie slovenčiny, pravidelná voľnočasová činnosť, organizovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajincov na Slovensku i na Ukrajine. Nadviazali sme spoluprácu s Domkou – združením saleziánskej mládeže na letných táboroch pre ukrajinské deti, ktoré bývajú v Gabčíkove.

Krása účasti na projekte VIDES

Po viacročnej skúsenosti s VIDES-om si viac a viac uvedomujem, aké je pekné mať účasť na tomto projekte. Je vzácne počúvať a vidieť túžbu mladých ľudí, ktorí s veľkodušným srdcom vychádzajú do neznáma, na periférie spoločnosti, do chudobných prostredí, do inej kultúry, aby darovali seba, svoj čas a dary deťom, ktoré nemali také možnosti ako oni. A zase na druhej strane, práve dotyk chudoby, jednoduchosti a radosti, nové priateľstvá, prekročenie hraníc inej kultúry a zvykov či neskutočné dobrodružstvá a zážitky menili alebo, lepšie povedané, skrášlili srdcia dobrovoľníkov. Stali sme sa navzájom darom.

2303_10-11_salezianska rodina 02

(Zľava) sestra Monika Foltýnová FMA, sestra Yvonne Reungoat FMA (bývalá generálna predstavená Inštitútu FMA) a mladí dobrovoľníci zo Slovenska na celosvetovom kongrese VIDES-u v Ríme (2022)

A tak solidarita či túžba byť blízko pri človeku nie sú iba formálnym sloganom, ale stávajú sa skutočnou celoživotnou túžbou mladých žiť svoj život v darovaní sa blížnemu a nechať sa obohatiť krásou druhého človeka. Verím, že nás naďalej bude viesť Boží Duch, aby sme boli práve tam, kde to deti a mladí najviac potrebujú. Všetko najlepšie, VIDES!

A čo pre mladých VIDES-ákov znamená VIDES?

„Na tábore s VIDES-om som sa ocitla celkom náhodou a bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Vďaka jednému týždňu som zistila, aké veľké bohatstvo som dostala v stredisku a že je skvelé aspoň časť z toho odovzdať tam, kde toľko šťastia zatiaľ nemajú. Teraz je pre mňa VIDES rodinou a na stretnutia s ňou sa vždy veľmi teším.“ (Janka)

„Ja som neskutočne vďačná za toto spoločenstvo a za to, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, s ktorými si mám čo povedať, že máme rovnaké hodnoty a že sa cítim vždy prijatá. Tiež je pre mňa veľmi povzbudzujúce vidieť, že ešte stále sa nájdu mladí ľudia, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať druhým a darovať sa, pretože v dnešnom svete je čosi také veľká vzácnosť.“ (Barborka)

2303_10-11_salezianska rodina 05

Formačný víkend VIDES-ákov vo Važci (2022)

„VIDES pre mňa znamená spoločenstvo ľudí rovnakej krvnej skupiny. Spája nás túžba pomáhať a byť darom pre druhých. Je to plnohodnotne strávený čas v kruhu tých najlepších priateľstiev, nezabudnuteľných zážitkov a príležitostí pre rozvoj a rast. VIDES je miesto, kde tvoje srdce nájde domov.“ (Veronika)

„VIDES je pre mňa ako druhá rodina. Je to spoločenstvo, kde sa cítim prijatá, uvoľnená a radostná, kde dokážem načerpať a budovať empatiu aj vďaka rôznosti každého jedného z nás. VIDES mi pomohol úprimne sa radovať z viery a zo šírenia Božieho diela všade tam, kde práve som.“ (Kika)

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Stanové tábory v prešovskom stredisku

Prešovské saleziánske stredisko už dlhé roky organizuje letné tábory pod stanmi. Túto tradíciu si udržuje dlhodobo. O stanové tábory je tu každý rok veľký záujem.

Rodina – Boží sen pre ľudstvo

Prežívame čas prázdnin, ku ktorým patria letné tábory detí a mladých, ale aj osobné a rodinné dovolenky. Na obohatenie v tomto prázdninovom čase vám ponúkame reflexiu emeritnej generálnej predstavenej Inštitútu dcér Márie Pomocnice sestry Yvonne Reungoat FMA.

Vďaka novej funkcii prehlbuje svoj pohľad

V Bratislave na Miletičke pôsobia aj ďalšie zložky saleziánskej rodiny, ako napríklad spolupracovníci. O tomto (často nenápadnom) združení a jeho úlohe sme sa rozprávali s Luciou Fojtíkovou, ktorá nedávno prebrala novú úlohu v provinciálnej rade tohto združenia.

ADMA – prvé prísľuby v Bratislave

K saleziánom na Mamateyovej v Bratislave chodím s celou rodinou už viac ako 20 rokov. Postupne sme sa všetci štyria zoznámili so saleziánskou spiritualitou a zistili sme, že je nám blízka.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a
X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Najčítanejšie za posledný mesiac

Naši partneri

Boletín Salesiano Španielsko

Il Bollettino Salesiano Taliansko

Salesiánský magazín