Spiritualita dona Bosca

od | okt 14, 2021 | Osobitný článok

Autor: Giuseppe Buccellato

Pôvod a charakteristické prvky spirituality zakladateľa saleziánov

Tato mala knižka je pokusom zanalyzovať a súhrnne vyjadriť charakteristické prvky spirituality svätého Jána Bosca a koreňov jeho duchovnej skúsenosti. Život človeka – a tým viac život svätca – je dôvernou, skrytou záležitosťou. Najvzácnejšia časť jeho vonkajšieho i vnútorného príbehu určite uniká skúmaniu, ktoré si nárokuje objektívnosť. Napriek tomu sme chceli ponúknuť tým, čo sa pozrú zbližša – hoci aj po prvýkrát – na spiritualitu piemontského svätca, niektoré prvky na zamyslenie a niekoľko podnetov na hlbšie štúdium. Aj keď obraz vyplývajúci zo záverov je zámerne stručný, je založený na zdokumentovanom štúdiu a výskume. Preto sa môže stať nástrojom overovania pre duchovnú rodinu dona Bosca, ktorá je povolaná opatrovať ako vzácny dar svoj „genetický kód“, duchovné dedičstvo, ktoré dostala od zakladateľa.

Knihu vydalo Vydavateľstvo Don Bosco v roku 2021 pre potreby saleziánskej rodiny.

 

Zdieľať článok

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Azerbajdžanská kuchyňa

Pachlava, čo je azerbajdžanský názov pre baklavu, je jeden z najznámejších zákuskov v tejto krajine. Zvyčajne sa vyrába počas tradičného sviatku Novruz, ktorý oslavuje Nový rok a príchod jari.

Saleziánska cesta na Slovensku

Viete čo všetko robia saleziáni a saleziánska rodina na Slovensku? Pastoračná mapa provincie vám to prehľadne ukáže.

Zlodeji pluviálov

Som pluviál, jedno z najvznešenejších posvätných rúch. Som ten plášť, ktorý zahaľuje kňaza od pliec až po nohy, je veľmi farebný a zdobený vzácnymi výšivkami.

Ružová aleja

Nasledujúci sen má skôr znaky videnia ako obyčajného sna. Don Bosco ho vyrozprával svojim saleziánom v roku 1847.

Ángel Fernández Artime

Hlavný predstavený saleziánov a X. nástupca dona Bosca

Zobraziť

Hudobná skupina Saleziáni Žalmy

Slávna Matka Spasiteľa

Žalm 62, Iba v Bohu spočiň duša moja

Ozeáš