Spiritualita dona Bosca

od | okt 14, 2021 | Osobitný článok

Autor: Giuseppe Buccellato

Pôvod a charakteristické prvky spirituality zakladateľa saleziánov

Tato mala knižka je pokusom zanalyzovať a súhrnne vyjadriť charakteristické prvky spirituality svätého Jána Bosca a koreňov jeho duchovnej skúsenosti. Život človeka – a tým viac život svätca – je dôvernou, skrytou záležitosťou. Najvzácnejšia časť jeho vonkajšieho i vnútorného príbehu určite uniká skúmaniu, ktoré si nárokuje objektívnosť. Napriek tomu sme chceli ponúknuť tým, čo sa pozrú zbližša – hoci aj po prvýkrát – na spiritualitu piemontského svätca, niektoré prvky na zamyslenie a niekoľko podnetov na hlbšie štúdium. Aj keď obraz vyplývajúci zo záverov je zámerne stručný, je založený na zdokumentovanom štúdiu a výskume. Preto sa môže stať nástrojom overovania pre duchovnú rodinu dona Bosca, ktorá je povolaná opatrovať ako vzácny dar svoj „genetický kód“, duchovné dedičstvo, ktoré dostala od zakladateľa.

Knihu vydalo Vydavateľstvo Don Bosco v roku 2021 pre potreby saleziánskej rodiny.

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Podcast UVERITEĽNÍ

K dispozícii je piata nahrávka s názvom: Má pápež vždy pravdu?
Sme povinní veriť všetkému, čo hovorí pápež? Kedy prináša učenie viery a kedy svoj vlastný názor?

Nad hlavou. Načo nám je vesmír?

O vesmíre ľudia zvyčajne vedia, že existuje nejaká slnečná sústava, hviezdy, Severka a všetko je to tam hore, nad hlavou veľmi veľké a vzdialené. V posledných rokoch sa však s objavmi v tejto oblasti akoby vrece roztrhlo.

Don Bosco a anjeli

Dňa 31. augusta 1844 sa istá bohatá manželka portugalského veľvyslanca v Turíne, ktorá bola dobrou katolíčkou, chcela pred cestou vyspovedať. Zašla teda do kostola svätého Františka z Assisi v centre mesta.

Spomienka na 24-hodinovku

U saleziánov v Bratislave na Miletičovej sa posledný aprílový víkend opäť uskutočnila tradičná 24-hodinovka. Je to futbalový zápas, ktorý sa hrá bez prerušenia 24 hodín. Tohto roku to bol už 28. ročník.