17. november a Nežná revolúcia

od | nov 9, 2022 | Slovensko

 

Autor: Jozef Kupka SDB / Foto: archív

Nežná revolúcia je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu na konci roku 1989. Iniciátormi tejto revolúcie boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Po brutálnom zásahu polície v piatok 17. novembra proti študentom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách začali štrajkovať a zastavilo sa vyučovanie. 27. novembra sa v celom Československu uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. 7. decembra rezignovala komunistická federálna vláda, bola vymenovaná nová vláda. Prezident Gustáv Husák podal demisiu. Predsedom Federálneho zhromaždenia sa stal Alexander Dubček a prezidentom ČSSR Václav Havel. Boli vyhlásené prvé slobodné parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili v júni 1990.

To teda boli časy!

41-ročný komunistický režim v Československu sa končil a dospelí ľudia to prežívali s veľkými emóciami a očakávaniami, že všetko u nás už bude lepšie. Život je však oveľa komplikovanejší, ako si myslíme. Sme už 33 rokov od Nežnej revolúcie a dnes vidíme, že niektoré očakávania sa splnili a niektoré zase nie. Keď sa na Nežnú revolúciu pýtate rôznych ľudí, ktorí boli vtedy už dospelí, tak od nich dostanete rôzne odpovede. Každý človek prežíva svoj vlastný život a všetko vo svojom živote hodnotí zo svojho pohľadu na základe svojich vlastných skúseností.

Revolucia 11 2022 08

Srdce Európy pri brehu Dunaja vytvorené z ostnatých drôtov – symbolizujú železnú oponu, ktorá bola práve tu

Takže bývalí členovia Komunistickej strany budú väčšinou žialiť za komunistickým režimom v Československu, ktorý im zaručoval pokojný a prosperujúci život. Lebo komunisti to bola „privilegovaná“ vrstva v našej spoločnosti. Ale, samozrejme, neplatí to o všetkých bývalých členoch Komunistickej strany.

Aj množstvo iných bežných ľudí však na komunistickú minulosť spomína dobre. Lebo sa im vtedy žilo ľahšie, jednoduchšie, lacnejšie. Všetko bolo stabilné, predvídateľné a prijateľné. Komunisti skutočne širokým vrstvám obyvateľov zaručili bezproblémový život, aj keď iba na úrovni základného prežitia.

Revolucia 11 2022 09

Pamätník Brána slobody pri brehu rieky Moravy

A potom tu máme ľudí, ktorí naplno zažili, aký nepríjemný a brutálny je komunistický režim voči svojim oponentom. Ľudia, ktorí boli prenasledovaní, väznení, obmedzovaní vo svojom živote, ktorí chceli žiť slobodne, ale komunistický režim im to v rôznych oblastiach nedovolil. Títo ľudia prijali pád komunizmu s nadšením a nikdy viac sa už do tých starých dôb nechcú vrátiť.

A tak tu máme okolo seba rôznych ľudí. Každý jeden človek si nesie so sebou svoju vlastnú históriu života a svoje vlastné presvedčenie o Nežnej revolúcii a o tom, či je nám teraz lepšie, alebo horšie.

Revolucia 11 2022 10

Pamätníci Nežnej revolúcie sú jedna skupina ľudí. Ale už tu máme aj nové generácie mladších, ktorí pád komunizmu v Československu nezažili, pre ktorých už tieto udalosti nie sú ani veľmi dôležité. Veď to všetko už bolo skutočne tak dávno. A možno je to dobré, aby nás už komunistický režim nestrašil. Aj keď niektorí pamätníci by ho aj dnes znovu radi uvítali, prijali a hneď by ho začali využívať pre svoj prospech.

Revolucia 11 2022 01

ZÁPAD – sútok Dunaja a Moravy, hranica medzi Slovenskom a Rakúskom

Nech nové mladé generácie Slovákov s vekom pod 33 rokov už nikdy na Slovensku nemusia riešiť otázku komunizmu. Veď tu máme aj iné výzvy, ktoré je potrebné riešiť: globálne otepľovanie Zeme a klimatickú krízu, otázku recyklovania materiálov a nášho odpadu, nárast migrácie z chudobných krajín, celosvetové pandémie a ich dôsledky na náš život, vojnu na Ukrajine a túžbu niektorých veľkých krajín obnoviť svoje bývalé imperiálne panstvá…

Komunizmus v našej krajine nech je už trvalo iba dávnou spomienkou v našich dejinách a nech natrvalo ostane tam – v histórii.

Ukážka plagátov z čias Nežnej revolúcie

Revolucia 11 2022 02

Revolucia 11 2022 03

Revolucia 11 2022 04

Revolucia 11 2022 05

Revolucia 11 2022 06

Revolucia 11 2022 07

 

Zdieľať článok

0 komentárov

Odosla komentár

Ďalšie články kategórie

Kam ísť? Na západ alebo na východ?

17. november 1989 priniesol veľkú zmenu do našich životov. Tú zmenu je vidieť dnes aj na tomto mieste. Je to hranica medzi Slovenskom a Rakúskom. Bratislavské sídlisko Petržalka sa na tomto mieste úplne dotýka hranice.

Sviečka za nenarodené deti 2023

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

Modlíme sa za Slovensko

30. septembra budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní našej krajiny a o tom, či hodnoty, ktoré si ctíme, budú rešpektované a uznávané.